روزئولا چيست؟

روزئولا چيست؟

0 دیدگاه 7 آذر 1398 چاپ خبر بازدید: 3010
روزئولا چيست؟
نوعي ويروس رايج كه روي كودكان زير 3 سال اثرگذاري دارد و خيلي مسري نمي باشد.
علامت بيماري: تب بالا و ناگهاني 1 تا 3 روزه و با پايين آمدن تب لكه هاي قرمز،صورتي روي ميانه بدن و كمتر دست و پاها سرايت ميكند.

 روزئولا چيست؟

 


نوعي ويروس رايج كه روي كودكان زير 3 سال اثرگذاري دارد و خيلي مسري نمي باشد.
علامت بيماري: تب بالا و ناگهاني 1 تا 3 روزه و با پايين آمدن تب لكه هاي قرمز، صورتي روي ميانه بدن و كمتر دست و پاها سرايت ميكند.
چه كار بايد كرد؟
مراجعه به پزشک، دور نگه داشتن کودک خود به مدت يک هفته پس از استحمام بيرون ريختگي از بچه هاي ديگر، قبل از آن براي جلوگيري از تشنج تب را پايين آوريد.