بهترین روش شیردهی

بهترین روش شیردهی

0 دیدگاه 8 آذر 1398 چاپ خبر بازدید: 3196
دکتر فرهت میگوید در صورتیکه سزارین شده اید میتوانید از وضعیت زیربغلی و خوابیده برای شیردادن به نوزاد استفاده کنید. این وضعیت خاص موارد سزارین نیست و همیشه می توانید از این روش استفاده کنید بخصوص در موارد سزارین و یا پستان بزرگ.

 بهترین روش شیردهی

بهترین روش شیردهی,شیرخوار,پستان,کودک و نوزاد و اطفال و نی نی ,

  چانه شیرخوار به پستان چسبیده باشد.

  دهان او کاملا باز باشد. برای باز کردن دهان می توانید با نوک پستان لب پایینی شیرخوار را نوازش کنید.

  لب پایین به بیرون برگشته باشد.

  نوک و قسمت بیشتری از هاله پستان در دهان نوزاد باشد.

  از نظر دکتر احمد شاه فرهت سر و بدن کودک باید در امتداد یک خط مستقیم قرار گیرد و مادر باید

  تمامی بدن کودک را در آغوش بگیرد و در تماس نزدیک با خود قراردهد.

  صورت کودک باید روبروی پستان و بینی او در مقابل نوک پستان قرار گیرد.     

  بهترین وضع گرفتن پستان طوری است که چهار انگشت در زیر و شست در بالا قرار بگیرد و انگشتان

خیلی نزدیک به نوک پستان نباشند. می توان از روش قیچی کردن نیز برای گرفتن پستان استفاده کرد.

در این حالت انگشتان شما باید کاملا باز شود و به مقدار کافی عقب تر از هاله پستان قرار گیرد تا

مقدار قابل ملاحظه ای از هاله به دهان نوزاد وارد شود. انگشتان شما باید به موازات فکین شیرخوار

قرار گیرد و روی هاله پستان را نپوشاند.

  دکتر فرهت میگوید در صورتیکه سزارین شده اید میتوانید از وضعیت زیربغلی و خوابیده برای شیر

دادن به نوزاد استفاده کنید. این وضعیت خاص موارد سزارین نیست و همیشه می توانید از این روش

استفاده کنید بخصوص در موارد سزارین و یا پستان بزرگ.

  در پایان شیردهی نوزاد اغلب خود به خود پستان را رها می کند ولی اگر رها نکرد می توانید بالای

پستان را فشار دهید یا فک نوزاد را به طرف پائین بکشید یا به گونه نوزاد فشار بیاورید و یا انگشت

خود را به آرامی از گوشه دهان شیرخوار وارد کنید تا پستان آزاد شود. این کار باعث میشود صدمات

وارده به نوک پستان کاهش یابد.
 
  علایم زیر نشان می دهد که نوزاد پستان را درست نگرفته است:

  فرو رفتن گونه های نوزاد درزمان مکیدن، صدای ملچ و ملوچ، لبهای به داخل برگشته، حرکات مکرر

سرنوزاد، نشنیدن صدای قورت دادن و شکایت مادر از درد.


  وضیت خوابیده به پهلو و شيردادن به نوزاد خود از نظر دکتر احمد شاه فرهت شيرخوار را طوري نگه دارید

که قسمت پايين بدن او به سمت کمر شما باشد و با استفاده از ساعد کل بدن شيرخوار را حمايت کنید.

سر شير خوار را با دست خود حمايت کنید طوري که مچ دست شما بين کتفهاي نوزاد قرار گيرد. سپس

چهار انگشت خود را زير پستان و انگشت شست را روي پستان قرار داده و با آوردن کمي فشاربر سر

نوزاد و راندن سر به طرف پستان، نوزاد را به سمت سینه خود هدایت کنید.

  نكته: وضعیت شیردهی به پهلو بهترین حالت برای نوزادان نارس است.