رفتارهای جالب در کودکان | گهوارک

رفتارهای جالب در کودکان | گهوارک

0 دیدگاه 26 تیر 1398 چاپ خبر بازدید: 2323
گاز گرفتن میان کودکان رایج و طبیعی است که آن ها قبل از آنکه قادر به حرف زدن باشند، برای نشان دادن عصبانیت و خشم خود این گونه رفتار می‌کنند.

 

رفتارهای جالب در کودکان 

رفتارهای جالب در کودکان 

سعی در امتحان کردن اجسام با علت و معلول

کودکان در شناخت علت و معلول بسیار خوب عمل می‌کنند: اگر به دکمه اسباب بازی فشار دهند، آهنگ می‌خواند. زمانی که کودکان بفهمند که یک رفتار خاص، عکس العملی خاص دارد، برای سرگرمی خود آن را انجام می‌دهند. نگران نباشید آن ها در نهایت خسته می‌شوند و رهایش می‌کنند.

  

کودک شما چه رفتاری ممکن است نشان بدهد؟

تکان دادن سر

اگر کودک شما سرش را تکان می‌دهد تا زمانی که گیج رود نگران نشوید. اگر چه هیچ کسی دلیل این کار را نمی‌داند، اما این حالت میان کودکان بسیار رایج است.

سرفه الکی

کودکان زمانی که می‌بینند والدیشان هنگام سرفه کردن نگران آن ها می‌شوند، برای جلب توجه گاهی الکی سرفه می‌کنند.

شب بیداری

ترس های شبانه دلایل بسیاری برای شب بیداری های او وجود دارد و او آنقدر با این مسائل درگیر می‌شود تا به خواب رود.

گاز گرفتن

گاز گرفتن میان کودکان رایج و طبیعی است که آن ها قبل از آنکه قادر به حرف زدن باشند، برای نشان دادن عصبانیت و خشم خود این گونه رفتار می‌کنند.

 

بیزاری ناگهانی

بیزاری ناگهانی

کودک شما همیشه حمام رفتن را دوست داشت تا اینکه یک روز بدون هیچ دلیلی از آن بیزار می‌شود. این بیزاری ناگهانی ممکن است در مورد غذا یا بازی نیز اتفاق افتد که می‌تواند دلایل متفاوتی چون تجربه ای ناخوشایند مانند افتادن در حمام باشد. برای از بین بردن این وضعیت کمی صبر کنید.

   

بازی کردن با هر چیزی

کودکان دوست دارند با هر چیزی بازی کنند. زیرا آن ها کنجکاو هستند. بنابراین اگر یک روز به حمام رفتید و دیدید که کودکتان با لیف خود بازی می کند نگران نشوید، این رفتار کاملا طبیعی است.