رابطه پستانک و عفونت

رابطه پستانک و عفونت

0 دیدگاه 1 دی 1398 چاپ خبر بازدید: 2434
رابطه پستانک و عفونت
توصيه پزشكان و دندان پزشكان اين است كه از خريد پستانك صرف نظر كنند چون ضررهاي مكيدن پستانك خيلي بيشتر از منافع كوتاه مدت آن است.
نكته:دادن پستانك به كودكان گاهي باعث عفونت گوش مياني مي‌شود.

 

رابطه پستانک و عفونت

 

توصيه پزشكان و دندان پزشكان اين است كه از خريد پستانك صرف نظر كنند چون ضررهاي مكيدن پستانك خيلي بيشتر از منافع كوتاه مدت آن است.
نكته:دادن پستانك به كودكان گاهي باعث عفونت گوش مياني مي‌شود.

- كودكاني كه پستانك استفاده مي كنند بيشتر در معرض عفونت هاي مكرر گوش مياني هستند چرا كه گوش و حلق به هم مرتبط هستند و دهان راه خوبي براي ورود باكتري‌ها به گوش میانی محسوب مي‌شود.

 - اگر خيلي زود به نوزاد پستانك داده شود ممكن است با شيرخوردن او تداخل پيدا كند و نوزاد در گرفتن سينه مادر، شيشه يا پستانك يك حالت سردرگمي داشته باشد.
-  برخي اوقات پستانك زماني به كودک داده میشود كه او واقعاً گرسنه است و مكيدن پستانك سبب مي‌شود كه شير كافي به او نرسد و کودک گرنه میماند ممکن است دچار سو تغذیه شود.
- هيچگاه پستانك را با زنجير به دور گردن نوزاد نيندازيد زيرا اين كار ممكن است باعث خفگي نوزاد شود.
- بيشتر مادران عادت دارند پستانك كودک را به ماده‌اي شيرين آغشته كنند كه اين كار براي كودک مضر است زيرا دندان كودک را در معرض پوسيدگي قرار مي دهد.
- ميكروب هاي مولد پوسيدگي در كنار مواد قندي و تغذيه نامناسب به مرور زمان، پوسيدگي هاي شديد دنداني را براي كودک در پي خواهند داشت.
 - پستانك حتي ممكن است در سخن گفتن كودكتان اختلال ايجاد كند و انان در تکلم دچار مشکل می شوند.