اقدامات اوليه براي خفگي اطفال

0 دیدگاه 2 آبان 1398 چاپ خبر بازدید: 1522

 اقدامات اوليه براي خفگي اطفال

 


CPR صحيح بسيار مهم است. زماني كه فرزند شما ممكن است در اثر ورود موادغذايي يا اسباب بازي يا‌ آب استخر به مجاري تنفسي و يا پيچيده شدن طناب يا نخ پرده دچار خفگي شود اين مسئله نمود پيدا خواهد كرد.
پس اين مراحل را به درستي ياد بگيريد.
دستورالعمل براي كودكان زير يك سال مي باشد كه به علت انسداد راه هوايي دچار خفگي شده اند:
ارزيابي وضعيت: اگر فرزند شما توانايي گريه،‌سرفه و جيغ را به طور ناگهاني از دست داده ممكن است مسير تنفسي بند آمده باشد توسط يك شيء خارجي، پس براي بيرون‌آوردن دست به كار شويد. اصوات عجيب از حلق و رنگ قرمز شدن پوست يا آبي از نشانه هاي آن است.
در صورت سرفه و استفراغ، مسير تنفسي كامل بسته نشده، پس اجازه دهيد سرفه كند تا مسير باز شود
اگر كودک قادر نيست با سرفه اين كار را انجام دهد سريعا يك نفر به اورژانس اطلاع دهد. و شما ضربات پشت و فشردن سينه را شروع كنيد (به مرحله 2مراجعه شود) در صورت تنها بودن 2 دقيقه با كودك باشيد و بعد سريعا به اورژانس اطلاع دهيد.
اگر مشكوك به تورم حلق هستيد يا واكنش آلرژيك به شيء خورده شده و يا فرزند شما بيماري قلبي دارد نيز حتما با اورژانس تماس بگيريد
سعي به خارج كردن شيء با ضربات به پشت و فشار به سينه:
نگه داشتن سر و گردن با كف دست، قرار دادن فرزند روي بازو و صورتش رو به پايين
دستي كه كودك را نگه داشته ايد به ران خود تكيه دهيد
سر پايين تر از بقيه قسمتها باشد و با پاشنه دست خود 5 ضربه به پشت و بين دو تيغه شانه وارد كنيد تا شيء خارج شود از جايي كه گير كرده است.
سپس دست آزاد خود را روي پشت كودک قرار دهيد در حاليكه ساعد شما در مسير ستون مهره‌ها قرار دارد. بعد از آن كودک را به آرامي در حاليكه سر و گردنش را نگه داشته‌ايد برگردانده و در حاليكه دست خود را به ران تكيه داده‌ايد، صورت كودک را رو به بالا نگه داريد ولي پايين تر از بقيه قسمتهاي بدن باشد. نوك 2 تا 3 انگشت را روي خط فرضي بين دو نوك سينه‌هاي كودک بگذاريد و 5/2 تا 5/3 سانتيمتر به پايين فشار دهيد و وقتي سينه به حالت اول برگشت دوباره اين كار را تا 5 مرتبه به آرامي تكرار كنيد.

CPR صحيح بسيار مهم است. زماني كه فرزند شما ممكن است در اثر ورود موادغذايي يا اسباب بازي يا‌ آب استخر به مجاري تنفسي و يا پيچيده شدن طناب يا نخ پرده دچار خفگي شود اين مسئله نمود پيدا خواهد كرد.
پس اين مراحل را به درستي ياد بگيريد.
دستورالعمل براي كودكان زير يك سال مي باشد كه به علت انسداد راه هوايي دچار خفگي شده اند:
ارزيابي وضعيت: اگر فرزند شما توانايي گريه،‌سرفه و جيغ را به طور ناگهاني از دست داده ممكن است مسير تنفسي بند آمده باشد توسط يك شيء خارجي، پس براي بيرون‌آوردن دست به كار شويد. اصوات عجيب از حلق و رنگ قرمز شدن پوست يا آبي از نشانه هاي آن است.
در صورت سرفه و استفراغ، مسير تنفسي كامل بسته نشده، پس اجازه دهيد سرفه كند تا مسير باز شود
اگر كودک قادر نيست با سرفه اين كار را انجام دهد سريعا يك نفر به اورژانس اطلاع دهد. و شما ضربات پشت و فشردن سينه را شروع كنيد (به مرحله 2مراجعه شود) در صورت تنها بودن 2 دقيقه با كودک باشيد و بعد سريعا به اورژانس اطلاع دهيد.
اگر مشكوك به تورم حلق هستيد يا واكنش آلرژيك به شيء خورده شده و يا فرزند شما بيماري قلبي دارد نيز حتما با اورژانس تماس بگيريد
سعي به خارج كردن شيء با ضربات به پشت و فشار به سينه:
نگه داشتن سر و گردن با كف دست، قرار دادن فرزند روي بازو و صورتش رو به پايين
دستي كه كودك را نگه داشته ايد به ران خود تكيه دهيد
سر پايين تر از بقيه قسمتها باشد و با پاشنه دست خود 5 ضربه به پشت و بين دو تيغه شانه وارد كنيد تا شيء خارج شود از جايي كه گير كرده است.
سپس دست آزاد خود را روي پشت كودک قرار دهيد در حاليكه ساعد شما در مسير ستون مهره‌ها قرار دارد. بعد از آن كودک را به آرامي در حاليكه سر و گردنش را نگه داشته‌ايد برگردانده و در حاليكه دست خود را به ران تكيه داده‌ايد، صورت كودک را رو به بالا نگه داريد ولي پايين تر از بقيه قسمتهاي بدن باشد. نوك 2 تا 3 انگشت را روي خط فرضي بين دو نوك سينه‌هاي كودک بگذاريد و 5/2 تا 5/3 سانتيمتر به پايين فشار دهيد و وقتي سينه به حالت اول برگشت دوباره اين كار را تا 5 مرتبه به آرامي تكرار كنيد.

توجه:
شما میتوانید اخبار ومطالب بیشتر را در مورد نوزاد، کودک و فرزند دلبندتان در سایت دکتر احمد شاه فرهت دنبال کنید
همچنین میتوانید رزرو نوبت دکتر احمد شاه فرهت را به راحتی از طریق قابلیت رزرو اینترنتی نوبت در گهوارک انجام دهید.

اینستاگرام گهوارکاینستاگرام آپارت گهوارک آپارات

کپی با ذکر منبع مجاز است www.gahvarak.com

>