کاهش نفخ نوزادان

0 دیدگاه 6 اردیبهشت 1399 چاپ خبر بازدید: 471

  

آروغ گرفتن نوزاد مي تواند موثر باشد، چون بدين ترتيب ميزان هوايي كه در روده ها وجود دارد كم مي شود و در نتيجه دل درد نوزاد هم كاهش مي يابد .
اكر نوزاد را با شيشه شير مي دهيد، در طول شيردهي شيشه را طوري بگيريد كه او اصلا هوا نخورد.  
مي توانيد سر شيشه مخصوص نفخ را ازفروشگاه گهوارک خريداري كنيد.
دقت كنيد كه سوراخ سرشيشه خيلي هم ريز نباشد، زيرا سوراخ خيلي ريز شيشه باعث ميشود او براي مكيدن شير نيروي بيشتري و براي خوردن آن نيز زمان بيشتري را صرف كند كه اين مساله موجب اذيت نوزاد مي شود.
همچنين اين مساله باعث مي شود كه او طي مك زدن زياد ، هواي بيشتري زا هم ببلعد.