الکل باعث نابودی اسپرماتوزوییدهای جنین پسر | گهوارک

الکل باعث نابودی اسپرماتوزوییدهای جنین پسر | گهوارک

0 دیدگاه 2 آبان 1398 چاپ خبر بازدید: 2565
الکل باعث نابودی اسپرماتوزوییدهای جنین پسر
مادراني که طي دوران بارداري خود 4 تا 5 بار در هفته ليوان مشروبات الکلي مي‌نوشند ممکن لست باعث ناباروري فرزند پسر خود شوند. گرچه اين موضوع به اثبات رسيده است که مصرف الکل در دوران بارداري بسيار مضر بوده و...

مادراني که طي دوران بارداري خود 4 تا 5 بار در هفته ليوان مشروبات الکلي مي‌نوشند ممکن لست باعث ناباروري فرزند پسر خود شوند.

گرچه اين موضوع به اثبات رسيده است که مصرف الکل در دوران بارداري بسيار مضر بوده و مي تواند آسيب هاي فراواني به جنين بزند تحقيقات اخير نيز بار ديگر جنبه اي ديگر از اين مشکلات را نشان داده است.

محققان گفته اند كه مصرف 4 تا 5 ليوان مشروب در هفته طي دوران بارداري کشنده اسپرماتوزوييدها در جنين پسر است و ميزان اسپرم اين افراد در 20 سالگي کمتر از ميزان اسپرم‌ها در ديگر افراد بوده و کمتر از يک‌سوم است.

طبق اين تحقيقات که مشروح آن در مجله Human Reproduction منتشر شده است،

بررسي روي 347 پسر 18 تا 21 ساله نشان داده است آناني که مادرانشان عادت به مصرف الکل در طول بارداري داشته‌اند در مقايسه با آن دسته که مادر هايشان مصرف الکل را کنار گذاشته بود، ميزان اسپرم و کيفيت اسپرماتوزوييدهايشان پايين‌تر بود.