خواب نوزاد

0 دیدگاه 5 مرداد 1399 چاپ خبر بازدید: 516

نوزاد در ماه اول زندگی، روزی 16 ساعت می‏ خوابد و 8 ساعت دیگر را بیدار یا خواب آلوده است. نوزاد در هنگام بیداری به اشیای بزرگ و ساده به ویژه صورت انسان نگاه می‏ کند. البته این توجه کوتاه بوده و معمولا بیش از هفت تا ده دقیقه طول نمی‏ کشد. نوزاد حرکت صورت مادر خود را با چشم دنبال می ‏کند، توجه مادر به این عمل نوزاد سبب تحکیم روابط عاطفی بین آن ها می‏ شود.

خواب نوزاد دو مرحله دارد: خواب سطحی و خواب عمیق. در خواب عمیق نوزاد پستان مادر را نخواهد گرفت و اگر احیاناً پستان مادرش را بگیرد پس از چند بار مکیدن آن را رها می‏ کند. در خواب سطحی نوزاد معمولا پستان مادر را می‏ گیرد؛ البته ممکن است گاهی هم نگیرد. مادران توجه داشته باشند که گاه کودک در خواب سطحی صداهایی منقطع و گریه مانندی می‏ کند که گریه واقعی نبوده و در صورت دادن پستان به او ممکن است آن را نگیرد.

با افزایش سن کودک، ساعات خواب او کمتر شده و مدت بیشتری بیدار می‏ ماند.