در دست گرفتن و بغل کردن نوزاد | گهوارک

در دست گرفتن و بغل کردن نوزاد | گهوارک

0 دیدگاه 12 خرداد 1400 چاپ خبر بازدید: 5577
روشی که مادر به طور غریزی انجام می دهد ، بهترین روش است ؛ اما همیشه باید از این که سر نوزاد مورد حمایت قرار گیرد ، مطمئن شد .

در دست گرفتن و بغل کردن نوزاد

در دست گرفتن و بغل کردن نوزاد

بهترین روش در دست گرفتن نوزاد چیست ؟

روشی که مادر به طور غریزی انجام می دهد، بهترین روش است؛اما همیشه باید از این که سر نوزاد مورد حمایت قرار گیرد،مطمئن شد.نوزاد نمی تواند سرش راکنترل کند،پس همیشه باید سر او را حمایت کرد. چنانچه نوزادراروی بازویتان قرار دهیدو به خودتان نزدیک کنید،می تواند صورتتان را بیند.تحقیقات نشان داده اند مادران معمولا نوزادان خودرا روی بازوی چپ خود قرار می دهند ؛شاید به این علت باشد که نوزاد راحت تر بتواند صدای قلب مادرش را بشنود و او را حس کند .

چگونه می توانم از نحوه صحیح در آغوش گرفتن نوزادم اطمینان حاصل کنم ؟

سعی کنید آرامش داشته باشید. هر چه بیشتر با درآغوش گرفتن نوزاد خو بگیرید و در نقش مادری خود جا بیفتید ،اعتماد به نفس شما افزایش می یابد ، اما بدون این موارد هم به طور غریزی ، نوزاد خود را درآغوش می گیرید . وقتی نوزاد خود را بغل می کنید ،لبخند بزنید و با او صحبت کنید این مساله باعث می شود نوزاد احساس امنیت کند ، او را به خود بچسبانید، بگذارید و بردارید .

اطمینان  از بغل نوزاد

امن ترین راه حمل نوزاد در هنگام راه رفتن چیست ؟

تکیه گاه او را حفظ کنید و جلو پای خود را ببینید. اگر بیفتید، نوزادتان آسیب می بیند. اطفالی دیده شده اند که در اثر افتادن والدین، پایشان شکسته است. هنگامی که در خیابان راه می روید بخصوص اگر هوا تاریک باشد وخیابان شلوغ، بهتر است از کوله آویزی که با تسمه به بدن بسته می شود استفاده کنید و نوزاد خود را آزادانه در بغل نگیرید.

همسرم می ترسد با برداشتن بچه به او صدمه ای بزند آیا ترس او بجاست ؟

والدینی که تا قبل از این نوزادی در اطرافشان نبوده است ، اغلب نگرانند که نکند با بغل کردن ناصحیح نوزاد به او صدمه بزنند؛ اما اگر همسر شما عجله نکند و مادام که نوزاد را در بغل دارد سرش رامورد حمایت قراردهد یعنی همواره تکیه گاهی برای سر نوزاد داشته باشد نوزاد در آغوش او راحت است. اگر همسر شما مراقب نوزاد باشد، او هم احساس امنیت می کند به همسرتان اجازه دهید بدون دخالت های بیش از حد شما ،نوزادش را در آغوش گیرد، اکنون شما یک خانواده را تشکیل داده اید، هم ازجنبه روانشناسی وهم از جنبه عملی مهم است که بپذیرید به عنوان مادراین تنها سهم شما نیست که او را در آغوش بگیرید.

سپردن نوزاد به پدرش و روش صحیح بغل نوزاد

اشکالی ندارد که افراد دیگر هم نوزاد را بغل کنند ؟

چنانچه این افراد از روی محبت او را دربغل بگیرند و همچنین نحوه صحیح درآغوش گرفتن وحمل کردن نوزاد را بدانند،اشکالی ندارد؛امابه آنها بگویید همیشه ودر هر شرایطی برای سر نوزاد تکیه گاهی داشته باشند. از نشان دادن نحوۀ حمایت از سر نوزاد به آنها خجالت نکشید. اکثر مادربزرگ یا پدربزرگ ها نحوه بغل گرفتن صحیح نوزاد را فراموش کرده اند.به عنوان مادر نوزاد شما تنها کسی هستید که بانحوه رفتار و امور او آشنایی دارید.برای آنها شرح دهیدکه نوزادتان دلش می خواهد چگونه او را بغل کنید.نوزاد را به آرامی به فرد دیگرتحویل دهید.سعی نکنید نوزادتان را بدون ملاحظه در بغل با دستان فرد دیگری رها کنید وقتی فکر کردیدکه به اندازه کافی نوزادتان در بغل فرد دیگر بوده است،با درایت اورا پس بگیریدچناچه آن فرد بچه باشد،بعد از یک یا چند دقیقه نوزادرااز وی پس بگیرید.لازم نيست خطر کنید و بهتر است افرادی که دچار بیماریهای عفونی- مثل تب خال ، ورم ملتحمه چشم یا زرد زخم -هستند، نوزادرا بغل نکنند .

نکات ضروری که والدین باید بدانند نوزادم به من اجازه نمی دهد او را زمین بگذارم ، نمی توانم هیچ کاری انجام دهم ، راه حل چیست ؟

قبل از تولد نوزاد برخی فکرمی کنند می توانند نوزادشان را در کوله پشتی بگذارند و به سرکار  روند یا این که او ساعت هادر ساک خودبه آرامی درازمی کشد.اما سرانجام با واقعیتها مواجه می شوند و می فهمند که این گونه نخواهد بود. واقعیت این است که او به شما نیاز دارد،همان قدر که به غذا،گرما و تعویض کهنه اش نیازمند است. حتی فعالیت های روزمره مانند مسواک زدن نیز دستخوش تغییر می شوند.با این حال ، شمااین فعالیت ها را انجام می دهیدامادر زمانهایی متفاوت. حتی حمام گرفتن از سر فرصت نیز به زمانی موکول می شود که نوزادتان به طور کامل شیر خورده باشد، عوض شده و به خواب عمیقی رفته باشد.

آیا می شود نوزاد را همچنان در حین کار با خود حمل کرد ؟

شما یاد می گیرید که چگونه نوزادتان را سر شانه تان نگه دارید و کارهایتان را انجام دهید، البته خیلی از کارها را هم نمی توان با این حالت انجام داد، امابا استفاده ازیک کوله آویز مخصوص حمل نوزاد،بسیاری ازمشکلات حل می شود.

چگونه از عهده کارهایم برآیم ؟

شما می توانید بسیاری از فعالیت هایی را که انجام آنها آن قدرهم ضروری نیست،ترک کنید و پیشنهادکمک دیگران را بپذیرید.چندان بلند پرواز نباشید.اگر می خواهیدکاری طولانی را آغاز کنید،بایدبدانید که نوزادتان بیدارمی شود و برای جلب توجه شماشروع به گریه و فریاد می نماید.

چگونه باید نوزادم را در دست بگیرم ؟

بسیاری از والدینی که تجربه اول آنهاست،درمورد نحوه صحیح در دست گرفتن نوزاد خود مطمئن نیستند.روشهای زیر شما را راهنمایی می کند،اماخاطرجمع باشید که نحوه برداشتن ودرآغوش گرفتن نوزاد به طور طبیعی وغریزی خیلی زودبه وجودمی آید.

آغوش مادر برای نوزاد

نحوه برداشتن نوزاد

یک دستتان رازیرسرو گردن نوزاد ودست دیگرتان را زیرقسمت انتهایی بدن او قراردهید

.نوزاد رابه آرامی بلندوبه خودتان نزدیک کنید واورادر همین حالت نگاه دارید.سر و بدن

کودک را به طرف قفسه سینه وشانه تان بچرخانیدودرهمین حال پشت خودراصاف کنید.

در آغوش گرفتن نوزاد

شما می توانید به چندحالت نوزاد رادربغلتان نگه دارید.بهترین حالت زمانی است که

شما و نوزادتان راحت ترین و طبیعی ترین صورت ممکن راداشته باشید.

آغوش مادرو پدر در امنیت کامل بودن نوزاد

نحوه استفاده از کوله آویز

کوله های آویزی که مخصوص حمل بچه هستندوجلوی بدن بسته می شوند،چون خیلی بزرگ نیستند جایی برای تکیه گاه سر نوزاددارند،ازهمان روزهای اول می توانندکاربردداشته باشند.اگردرنظرداریدکه بعدا هم از این کوله ها استفاده نمایید،سعی کنید در همان شش هفته اول با استفاده کردن از آن،نوزادرابه آن عادت دهید.اگردوقلو دارید،این کوله می تواندبرای حمل یکی ازآنهازمانی که دیگری خواب است کاربردداشته باشدویاهر کدام از والدین یکی از نوزادان را در کوله خود حمل کنند.نوزاد تمایلی نداردبرای مدتی طولانی درکوله بماند.نیم ساعت ، زمان مناسبی برای نگه داشتن نوزاد در کوله است اما با بالا رفتن سن،این زمان بیشترمی شود.

چگونه نوزادم را در کوله قرار دهم ؟

کوله را باز کنید و روی کاناپه با تخت خواب قرار دهید و نوزاد را به پشت در داخل آن دراز کنید .به آرامی پاهای نوزادرادرداخل جای پای کوله قرار دهید و مطمئن شوید که پاهایش درون اینجا پاها آزاد است.بشینید نوزاد راکه حالا در داخل کوله قرار دارد بردارید و کوله را در ارتفاعی که بتوانید بالای سر نوزاد را ببوسید به خود ببندید. نوزاد را در بغل بگیریدبندهای کوله را روی شانه هایتان بکشیدوسگک بندها را محکم بدید این سگکها ممکن است در قسمت پهلو یا پشت شما بسته شوند برای بستن آنها،به کمک فرد بزرگسال دیگری نیازدارید وقتی از گیر افتادن کامل نوزاد در کوله مطمئن شدیدمی توانید بایستید اطمینان حاصل کنید که پاهای نوزاددر کوله نگه داشته شده است ،ولی تحت فشارو آسیب نباشد.

آیا می توان در خانه کوله ای ساخت ؟

اگر لازم باشد،می توانید از ملحفه كتانی یا تکه پارچه ای محکم بااندازه1*2متر(3*6) فوت کوله ای تهیه کنید. پارچه را روی یک شانه تان بکشید(بهتر است شانه چپ تان باشد)و دو سر پارچه را روی قسمت باسن مقابل آن شانه محكم گره دهید. کوله را بچرخانید تا گره در پشت شما قرار گیرد ، سپس به آرامی نوزادتان را درون کیسه ای که بابقيه آن پارچه قسمت جلو بدن شما تشکیل شده است،قراردهید.اطمینان حاصل کنیدکه خطر افتادن او وجودنداشته باشد.

  • جهت اطلاع از ساعت نوبت دهی به کانال ما بپیوندید