باورهاي غلط درمورد شیر مادر | گهوارک

باورهاي غلط درمورد شیر مادر | گهوارک

0 دیدگاه 7 آبان 1398 چاپ خبر بازدید: 2583
باور غلط: مدفوع شل بدلیل نامناسب بودن شیر مادر است.
در تغذیه با شیر مادر، مدفوع شیر خوار شل است و ممکن است در هر نوبت تغذیه، بخصوص در روزهای اول تولد، شیرخوار دفع مدفوع داشته باشد

 باورهاي غلط درمورد شیر مادر

 اکثر داروها در شیر تاثیری نداشته و یا به مقادیر کم تاثیر می گذارند. در این موارد نباید شیر مادر را قطع نمود، اما باید توجه داشت که مصرف خودسرانه داروها توصیه نمی شود و قبل از قطع شیر باید با پزشک مشورت نمود.

مدفوع شل بدلیل نامناسب بودن شیر مادر است.

در تغذیه با شیر مادر، مدفوع شیر خوار شل است و ممکن است در هر نوبت تغذیه، بخصوص در روزهای اول تولد، شیرخوار دفع مدفوع داشته باشد.  در صورت گرم بودن هوا باید به شیرخوار آب یا آب معدنی داد. در تابستان حتی اگر دمای هوا به 45 درجه سانتیگراد هم برسد، نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شوند، به آب اضافی نیاز ندارند.

نفخ شیرخوار به علت مصرف شیر مادر است.

در شیرخوارانی که با شیر گاو یا شیر خشک تغذیه می شوند، نفخ و درد شکم نسبت به نوادانی که شیر مادر را می خورند بیشتر است. 

کم خوابی و عصبانیت شیرخوار به علت شیر مادر است.

تغذیه نوزاد با شیر مادر از طریق پستان، سبب ترشح ماده ای در مغز مادر می شود که مانند مواد آرام بخش سبب آرامش مادر می شود؛ به همین دلیل اکر شیرخواران و مادران در هنگام مکیدن پستان هر دو با هم به خواب می روند.

تغذیه با غذای کمکی قبل از چهار ماهگی، سبب افزایش رشد شیرخوار می شود.

اما واقعیت چیست شیرخوارانی که با شیر مادر تغذیه می شوند، تا شش ماهگی و حداقل چهار ماهگی نبایدباماده دیگری تغذیه شوند، چون تغذیه کمکی روند رشد را سرعت نمی بخشد و اگر قرار است تغذیه کمکی زودتر شروع شود، باید با پزشک مشورت نمود.

در صورت ترک نوک پستان، شیر مادر باید قطع شود.

ترک نوک پستان به علت وضعیت نامناسب تغذیه باپستان است و قطع تغذیه با شیرمادر سبب کاهش یاقطع شیر مادر می شود. پس اصلاح وضعیت شیردهی توصیه می شود نه قطع آن.

در موارد عفونت پستان مادر، شیردهی باید قطع شود

در عفونتهای پستان نباید شیر مادر قطع شود مگر اینکه مادر آبسه داشته باشد که چرک آن با شیر مادر مخلوط شود. حتی در موارد داشتن آبسه که جراحی هم شده باشد، نباید شیر مادر قطع شود.

در صورت باردار شدن، شیر مادر را باید قطع نمود.

در صورت حامله شدن، مادر می تواند حداقل تا 5 ماهگی به شیر دادن ادامه بدهد. توصیه می شود مادرتغذیه بهتری داشته باشد تا نیازهایش تامین شود.

در صورت مصرف قرصهای ضد بارداری، شیر مادر قطع شود.

قرصهای ضد بارداری تغییری در ترکیب شیر مادر ایجاد نمی کند و نیازی به قطع شیردهی نیست. برای اینکه شیر مادر کم نشود، از قرصهای Minipill یا قرص بدون استروژن استفاده شود.