سزارین و تأثیرات آن بر مادر و نوزاد | گهوارک

سزارین و تأثیرات آن بر مادر و نوزاد | گهوارک

0 دیدگاه 1 مهر 1400 چاپ خبر بازدید: 771
در کشور ما، در سال های اخیر بسیاری از زایمان ها با روش سزارین انجام می گیرد. عمل سزارین چه با تمایل و درخواست مادر و چه بنا به توصیۀ پزشک متخصّص زایمان، در مقایسه با زایمان طبیعی، مشکلات زیادی برای مادر و نوزاد به وجود می آورد.

مشکلات زایمان سزارین نسبت به زایمان طبیعی

مشکلات زایمان سزارین نسبت به زایمان طبیعی

در کشور ما، در سال های اخیر بسیاری از زایمان ها با روش سزارین انجام می گیرد. عمل سزارین چه با تمایل و درخواست مادر و چه بنا به توصیۀ پزشک متخصّص زایمان، در مقایسه با زایمان طبیعی، مشکلات زیادی برای مادر و نوزاد به وجود می آورد. اگر سزارین زودتر انجام گیرد، ریه های نوزاد رشد نیافته و نوزاد پس از تولد دچار مشکلات تنفسی می گردد. از طرفی پیدایش درد و عفونت و افسردگی و ناراحتی های روانی در مادران به دنبال عمل سزارین، بیشتر از زایمان طبیعی است.

اگر بیهوشی مادر به صورت عمومی انجام گیرد، مادر پس از عمل سزارین بیهوش و سپس خواب آلود است و نمی تواند نوزاد خود را در آغوش بگیرد و او را شیر دهد، به همین جهت رابطۀ عاطفی بین مادر و نوزاد برقرار نمی شود و نوزاد نیز به علّت تحت تأثیر قرار گرفتن داروهای بیهوشی یا مسکن که برای مادر تجویز شده است، خواب آلود است و پستان مادر را مک نمی زند و در نتیجه تغذیۀ نوزاد، بعد از تولد ( که زمان بسیار حساسی است )، به درستی انجام نمی گیرد.

اگر پس از عمل سزارین، نوزاد سالم و فعّال است، باید او را بلافاصله به پستان مادر گذارد تا مک بزند. برای نزدیک کردن نوزاد به پستان مادر باید پرستاران و اقوام و بستگان به مادر کمک کنند تا تغذیۀ نوزاد شروع شود. اگر به عللی نوزاد بی حال است یا به اتاق مراقبتهای ویژه برده شده است، پستان های مادر در 24 ساعت اول بعد از سزارین باید دوشیده شود، ( گرچه مقدار شیر بسیار کم باشد ) و در یخچال یا فریزر نگهداری گردد تا در موقع مناسب به نوزاد داده شود. ( باید توجه داشت تاریخ دوشیدن شیر روی شیشه نوشته شود ).

 

بیهوشی مادر قبل از زایمان سزارین از نوع نخاعی

بیهوشی مادر قبل از زایمان سزارین از نوع نخاعی

اگر بیهوشی مادر، نخاعی انجام گیرد، ممکن است مادر به علّت تهویه و تنفس نا کافی ریه هایش دچار کمبود اکسیژن خون گردد و در نتیجه نوزاد او نیز دچار کمبود اکسیژن خون گردد و عوارض غیرقابل جبرانی برای نوزاد به وجود آید. برای پیشگیری از چنین پیش آمدها، پزشک متخصّص بیهوشی و پزشک متخصّص زایمان باید نظارت دقیق داشته باشند.

اگر مادر با بی حسی نخاعی سزارین شده است، باید به پشت بخوابد تا دچار سردرد ناشی از این نوع بی حسی نگردد. مادر می تواند در حالی که به پشت خوابیده است نوزادش را در بغل بگیرد و به او شیر دهد. اگر نوزاد تحت تأثیر داروهایی که به مادر داده شده است، نبوده و جنب و جوش دارد، مادر می تواند به پهلوی دیگری شود و نوزاد خود را از هر دو پستان شیر دهد.

داروها و مایعاتی که به مادر در خلال 48 ساعت بعد از عمل سزارین داده می شود، باید از نوعی انتخاب شود که بر نوزاد اثر سوء نداشته و خواب آلودگی ایجاد نکند و نیز اثر طولانی در نوزاد نداشته باشد. به طور مثال داروی آسپرین یا کودئین، مسکن های نسبتاً خوبی هستند، چون به آسانی از بدن مادر و نوزاد دفع می شوند. مادری که سزارین شده است، بویژه باید از طرف پرستاران و اقوام و بستگان مورد حمایت قرار گیرد و به او کمک شود.

پس از عمل سزارین مادر معمولاً تشویق و ترغیب می شود که راه برود، گرچه محل بریدن پوست شکم دردناک است. در چنین شرایطی مادر می تواند قرص های مسکن مصرف کند. مادر می تواند در هنگام راه رفتن، عطسه، سرفه و خندیدن دست خود را بر روی محل برش شکم خود قرار دهد تا درد کمتری احساس کند.

مادر باید از پزشک متخصّص زنان و مامایی خود زمان شروع به ورزش و تمرین را جویا شود. مادر باید برای چندین هفته از زور زدن و فشار به خود آوردن خودداری کند. بخیه های محل عمل معمولاً بعد از چندین روز برداشته می شود مگر از نوعی باشد که خود جذب می گردد.