بازی کردن با فرزندان | گهوارک

بازی کردن با فرزندان | گهوارک

0 دیدگاه 13 آذر 1400 چاپ خبر بازدید: 283
هر چه برنامه ریزی شما دقیق بوده و در برقراری نظم و روال مورد نظر خود کوشا باشید، باز هم اتفاق های غیر قابل پیش بینی - به عنوان مثال بیماری یا دندان درآوردن - که در برخی موارد اجتناب ناپذیر هم هستند، این نظم را بر هم خواهند زد.

 

هنگامی که روال یا قانونی نقض شود چه باید کرد؟

بازی کردن با فرزندان

هر چه برنامه ریزی شما دقیق بوده و در برقراری نظم و روال مورد نظر خود کوشا باشید، باز هم اتفاق های غیر قابل پیش بینی - به عنوان مثال بیماری یا دندان درآوردن - که در برخی موارد اجتناب ناپذیر هم هستند، این نظم را بر هم خواهند زد. البته قابل ذکر است؛ در سایر موارد می توان به میزان قابل توجهی از بی نظمی ها پیشگیری کرد یا تاثیر آنها را به حداقل کاهش داد.

به خاطر داشته باشید؛ در خانه به دنبال برقراری نظمی آهنین نباشید و روالی را تعیین کنید که اندکی قابل انعطاف باشد. به طور مثال شب های تعطیلی به فرزندتان اجازه دهید اندکی بیشتر (نیم ساعت) بیدار بماند. در عوض بهتر است؛ از کارهایی که انجام آن به احتمال زیاد، روال زندگیتان را بر هم می زند، پرهیز کنید.

برای مثال مهمانی، ساعت خواب و خوراک فرزندتان را مختل کرده و میزان توجه شما را به او کاهش می دهد که این موضوع به هیچ وجه برای کودک خردسال خوشایند نخواهد بود. علاوه بر این خردسالان از افراد ناشناس خجالت میکشند پس باید پیش از مهمانی برای آنها در این مورد توضیح کامل داده و مسئله را برایشان روشن سازید.

مهمانی را در روز و ساعاتی مناسب ترتیب دهید تا کمترین لطمه به خواب و خوراک فرزندتان وارد شود. بدانید که به طور معمول روال و نظم زندگی در تعطیلات به هم می خورد؟ بویژه آنکه در اکثر موارد، خانواده ها روزهای تعطیل را از خانه خارج شده و تا دیر وقت باز نمی گردند.

علاوه بر این شاید کم خوابی برای شما هیچ مشکلی در پی نداشته باشد ولی برای کودک خردسال مشکل ساز است. اگر در این روزها روالی را که بر قرار کرده اید به طور کامل کنار بگذارید، پس از بازگشت به خانه، هرچه رشته اید پنبه شده است.