برنامه های کمکی برای رشد کودکان آسیب پذیر | گهوارک

برنامه های کمکی برای رشد کودکان آسیب پذیر | گهوارک

0 دیدگاه 18 آذر 1400 چاپ خبر بازدید: 992
در صورت مهم بودن روابط اولیه والدین و کودکان و محیط اطفال و خردسالان، می توان گفت کمک کردن به والدین و کودکان در سال های نخست زندگی کودکان فواید بلند مدتی خواهد داشت. برخی از برنامه ها در صدد بهبود بخشیدن مهارت های تربیتی والدین هستند و برخی صرفاً برای اطفال و کودکان آسیب پذیر تدوین شده اند.

 برنامه های کمکی برای رشد اطفال و خردسالان آسیب پذیر:

برنامه های کمکی برای رشد اطفال و خردسالان آسیب پذیر

در صورت مهم بودن روابط اولیه والدین و کودکان و محیط اطفال و خردسالان، می توان گفت کمک کردن به والدین و کودکان در سال های نخست زندگی کودکان فواید بلند مدتی خواهد داشت. برخی از برنامه ها در صدد بهبود بخشیدن مهارت های تربیتی والدین هستند و برخی صرفاً برای اطفال و کودکان آسیب پذیر تدوین شده اند و به آنها تجربه های آموزنده اولیه می دهند. در برخی دیگر از برنامه ها نیز آموزش والدین و فراهم آوردن فرصتی برای کسب تجربه های ویژه توسط کودکان با هم تلفیق می شوند.

طرح دیگری با نام طرح CARE نیز در پی تغییر دادن نگرش های والدین و محیط خانه بود. در این طرح علاوه بر تجربه های روزمره حمایت خانواده نیز افزوده شده است. برنامه مراقبت روزانه شامل فعالیت هایی میشد که هدفشان تقویت توانایی های عقلانی و هیجانی کودکان خصوصا زبان بود. آموزش خانواده هم با هدف پیش برد رشد شناختی و اجتماعی از طریق یک رشته ملاقات های هفتگی با خانواده ها طراحی شده بود.

در این برنامه بازدید کنندگان مجرب و آموزش دیده با والدین در مورد هدف های تربیت کودکان و روش های حل مسئله بحث و تبادل نظر می کردند. بازدید کنندگان فُنونی را نیز به پدر و مادرها می آموختند و در مورد فعالیت های نیز مزبور با پدر و مادرها تبادل نظر می کردند.

نتایج حاکی از بهبود نمرات هوشی و وضعیت رشد کودکان گروه برنامه مراقبت آموزشی روزانه + آموزش خانوادگی بود، اما برنامه آموزش خانواده به تنهایی برای افزایش بهره هوشی کودکان کافی نبود. احتمالاً دلیلش هم این بود که برای تغییر نگرش والدین کافی نبود.

ظاهراً تلفیق تجربه های پیش دبستانی که بصورت حرفه ای زمینه سازی شده باشند با آموزش خانواده موفقیت آمیز است هر چند یک برنامه فشرده باید بتواند تغییر کافی در محیط خانه کودکان آسیب پذیر ایجاد کند. ارزیابی بلند مدت کودکانی که در هر دو برنامه شرکت کرده بودند نشان داد که این کودکان بطور مستقیم و غیر مستقیم از این برنامه ها سود بوده اند، چون تحت تاثیر مثبت محیط خانوادگی خود قرار گرفته بودند.