قنداق کردن و خواباندن کودک | گهوارک

قنداق کردن و خواباندن کودک | گهوارک

0 دیدگاه 29 آذر 1400 چاپ خبر بازدید: 462
پیچیدن نوزاد در به خواب رفتن او کمک می کند، زیرا نوزاد احساس امنیت و آرامش می کند مانند زمانی که در رحم مادر بوده است. بعضی از کودکان پیچیدن را دوست ندارند، زیرا بدنشان زیاد گرم می شود.

 

قنداق کردن و خواباندن کودک

قنداق کردن و خواباندن کودک

پیچیدن نوزاد در به خواب رفتن او کمک می کند، زیرا نوزاد احساس امنیت و آرامش می کند مانند زمانی که در رحم مادر بوده است. بعضی از کودکان پیچیدن را دوست ندارند، زیرا بدنشان زیاد گرم می شود، بنابراین باید بعد از به خواب رفتن نوزاد، پتو یا ملحفه او را شل و آزاد کنید.

نوزاد و شیرخوار را نباید محکم پیچید، زیرا محکم پیچیدن مخصوصا اگر با پارچه و یا ملحفه ضخیم باشد سبب می شود که کودک عرق کند و بدن و موهای سر او خیس شود و مانع خواب او گردد. امروزه لباس هایی به عنوان پیچیدن برای نوزاد و کودکان تهیه شده است که مادر می تواند آن ها را تهیه کند و یا طبق تمایل خود بدوزد و در هنگام خواب به تن کودک نماید.

مزایای پیچیدن کودک :

1. هنگامی که مادر کودک را می پیچید، کودک احساس می کند که گویی در رحم مادر خود می باشد و احساس امنیت می کند.

2. پیچیدن موجب می شود که کودک دچار تشویش و اضظراب نگردد.

3. پیچیدن موجب می شود که  نوزاد و کودک دچار از جا پریدن نگردد.

4. کودک، دیگر قادر نخواهد بود که به چشم های خود دست بزند که این کار موجب عفونت چشم می گردد.

5. پیچیدن مانند این است که مادر کودک را نوازش می کند و او دوباره به خواب می رود.

6. پیچیدن کمک می کند که کودک دچار درد های قولنجی شکم نگردد.

7. پیچیدن سبب می شود که پدر و مادر بیشتر و بهتر بخوابند.

8. پیچیدن در حالی که دست های کودک روی قفسه سینه و قلب می باشد، سبب می شود که اگر کودک بیدار شد، دوباره به خواب برود.