بیرون آمدن کودک از رختخواب | گهوارک

بیرون آمدن کودک از رختخواب | گهوارک

0 دیدگاه 16 دی 1400 چاپ خبر بازدید: 931
سعی کنید بهانه های کودک را برای بیرون آمدن از رختخواب خنثی کنید. یعنی پیش از خواب، ليوان آبی کنار تختش قرار دهید، او را به دستشویی ببرید و ... اگر این کارها مؤثر واقع نشد، شیوه ماندن در رختخواب را به کار بگیرید.

 مشکل : بیرون آمدن از رختخواب

بیرون آمدن از رختخواب

بین دو تا سه سالگی و شاید هم زودتر، کودک متوجه سلاح جدیدی می شود و آن بیرون آمدن از رختخواب است. بعضی بچه ها سر وقت و بدون دردسر می خوابند ولی برای جلب توجه شما در طول شب چند بار از رختخوابشان بیرون می آیند، هر چند که دلایل بسیار متفاوتی را برای این کار عنوان می کنند : «گرسنمه!»، «گرممه!»، سردمه!»، «تشنمه!» و «خواب بد دیدم!» به هر صورت معنای همه این کارها این است که کودکتان از بیرون آمدن از رختخواب به نفع خود استفاده می کند.

راه حل : شيوه ماندن در رختخواب

ابتدا سعی کنید بهانه های کودک را برای بیرون آمدن از رختخواب خنثی کنید. یعنی پیش از خواب، ليوان آبی کنار تختش قرار دهید، او را به دستشویی ببرید و ... اگر این کارها مؤثر واقع نشد، شیوه ماندن در رختخواب را به کار بگیرید. به طور معمول این شیوه بسیار سریع به نتیجه می رسد.

نکته مهم این است که درباره دلیل بیدار شدن فرزندتان با وی بحث و مجادله نکنید. به خاطر بسپارید؛ در بحث و استفاده از منطق هیچگاه در مقابل کودکان کم تر از پنج سال برنده نخواهید شد.

در صورتی که فرزندتان در طول شب چندین بار از رختخواب خارج می شود به موارد زیر توجه و عمل نمائید، اولین باری که از رختخواب بیرون آمد، او را تا تختش همراهی کنید و به بگویید : «وقت خواب است»، او را در آغوش بگیرید، ببوسید و بعد اتاق ترک نمائید.

دومین بار به او بگویید : «وقت خواب است عزیزم»، وی را به رختخواب ببرید، با بوسه ای شب بخیر بگوئید و سپس اتاقش را ترک کنید. مرتبه سوم که این کار را تکرار کرد، بدون آنکه یک کلمه حرف بزنید، کودک را به رختخوابش بازگردانید. و در دفعات بعدی هم همین شیوه را بدون حرف، جر و بحث و نگاه کردن به چشمان بچه، ادامه دهید. احساس نکنید که بی رحم شده اید زیرا فقط قصد دارید، خوابیدن را به کودکتان بیاموزید.

در روش ماندن در رختخواب هر کسی بچه را آن شب خوابانده، باید این روش را اجرا کند مگر آنکه امکان این کار وجود نداشته باشد. این نکته بسیار مهم است زیرا در غیر این صورت کودک احساس می کند، قدرت انتخاب شخصی که وی را می خواباند، در اختیار دارد.

به ازای هر شبی که فرزندتان خوب می خوابد، یک ستاره در جدول پاداش در نظر بگیرید و به وی بگویید اگر چند ستاره (حداقل سه و حداکثر چهار) بگیرد، جایزه ای در انتظارش خواهد بود. اما حتما عاقلانه پاداش بدهید و برای حل یک مشکل دردسر دیگری ایجاد نکنید.

  • جهت اطلاع از ساعت نوبت دهی به کانال ما بپیوندید