بزرگ شدن غدد لنفاوی کودکان | گهوارک

بزرگ شدن غدد لنفاوی کودکان | گهوارک

0 دیدگاه 2 بهمن 1400 چاپ خبر بازدید: 491
در بعضی از مواقع چند ماه پس از تزریق واکسن ب ث ژ ممکن است غدد لنفاوی زیر بغل یا بالای استخوان ترقوۀ طرف چپ یعنی همان طرف که واکسن تزریق شده است، برگ گردد و مادر در موقع حمام کردن کودک در زیر بغل یا بالای استخوان ترقوۀ طرف راست او غده ای حس کند و نگران گردد.

 

بزرگ شدن غدد لنفاوی زیر بغل یا بالای استخوان ترقوه بعد از تزریق واکسن ب ث ژ

بزرگ شدن غدد لنفاوی زیر بغل یا بالای استخوان ترقوه بعد از تزریق واکسن ب ث ژ

در بعضی از مواقع چند ماه پس از تزریق واکسن ب ث ژ ممکن است غدد لنفاوی زیر بغل یا بالای استخوان ترقوۀ طرف چپ یعنی همان طرف که واکسن تزریق شده است، بزرگ گردد و مادر در موقع حمام کردن کودک در زیر بغل یا بالای استخوان ترقوۀ طرف راست او غده ای حس کند و نگران گردد.

مادر باید بداند که وجود این غده دردناک نیست و اهمیت ندارد. این غده خود به خود از بین می رود یا کم کم بزرگ می شود و درون آن ترشح چرکی جمع می گردد که به تدریج پوست روی آن نازک می گردد و پوست سوراخ می شود و ترشح درون غده خارج می گردد.

در چنین حالتی مادر باید لباس های کودک را هر روز عوض نماید و او را حمام کند و لباس آزاد به او بپوشاند. اگر امکان حمام کردن وجود ندارد، هر روز زیر بغل او را با آب و صابون بشوئید و تمیز نمائید. با این عمل زخم به تدریج التیام می باید، ولی برای مدتی داغ زخم باقی می ماند و به تدریج محو می گردد.

در صورتی که پدر و مادر از بزرگ شدن و چرکی شدن غدۀ لنفاوی زیر بغل یا فوق استخوان ترقوۀ کودک خود نگران هستند، باید با پزشک کودکان مشورت نمایند و غدۀ لنفاوی مزبور به وسیلۀ جراح کودکان کاملاً برداشته و خارج شود، در این صورت زودتر بهبود می باید و داغی در محل آن به وجود نخواهد آمد.