واکسن سه گانه ( دیفتری، کزاز و سیاه سرفه ) | گهوارک

واکسن سه گانه ( دیفتری، کزاز و سیاه سرفه ) | گهوارک

0 دیدگاه 4 بهمن 1400 چاپ خبر بازدید: 386
این سه واکسن، مخلوطی از سم تغییر شکل یافته ( توکسوئید ) دیفتری، کزاز و میکروب کشته شدۀ سیاه سرفه است که در یک آمپول تهیه شده و در قسمت جلو و طرفی ران در عضلۀ کودک تزریق می گردد.

 

واکسن سه گانه ( دیفتری، کزاز و سیاه سرفه )

واکسن سه گانه ( دیفتری، کزاز و سیاه سرفه )

این سه واکسن، مخلوطی از سم تغییر شکل یافته ( توکسوئید ) دیفتری، کزاز و میکروب کشته شدۀ سیاه سرفه است که در یک آمپول تهیه شده و در قسمت جلو و طرفی ران در عضلۀ کودک تزریق می گردد.

عوارض واکسن سه گانه : بعد از تزریق واکسن سه گانه ممکن است بلافاصله یا در خلال 24 ساعت بعد، کودک دچار تب مختصری شود یا ناآرامی کند که با دادن استامینوفن پس از یکی دو روز بهبود می یابد. اگر بعد از تزریق واکسن سه گانه، کودک دچار تب شدید 40/5 درجۀ سانتیگراد شود یا در خلال 48 ساعت بعد از تزریق، کودک بیش از سه ساعت گریۀ شدید و مداوم کند یا دچار تشنج یا شوک ( بی حالی شدید ) شود، در نوبت های بعدی باید به جای واکسن سه گانه، واکسن دوگانه که بدون واکسن سیاه سرفه است، به او تزریق گردد.

چون عوارض عصبی مانند تشنج، تب و علایم موضعی که بعد از تزریق واکسن سه گانه به وجود می آید، به واکسن سیاه سرفه نسبت داده می شود، در سال های اخیر واکسن سیاه سرفه که بدون سلول میکروب سیاه سرفه تهیه شده، در کشورهای مختلف به کار برده می شود.

این نوع واکسن سیاه سرفه توأم با واکسن کزاز و دیفتری که امروزه در اختیار است، عوارض موضعی و عمومی کمتری ایجاد می کند و در عین حال مصونیت کافی به وجود می آورد. بنابراین امروزه توصیه می شود که در اولین یادآوری در 12 تا 15 ماهگی و دومین یادآمد در 4 تا 6 سالگی، از مخلوط این سه نوع واکسن ( توکسوئید دیفتری، کزاز و واکسن سیاه سرفه بدون میکروب ) استفاده گردد.

عوارض دیگر تزریق واکسن سه گانه عبارتند از : 1- سفتی گلوله مانند در محل تزریق که ممکن است مدت ها باقی بماند و اهمیت ندارد و نباید نگران بود. 2- قرمزی و حساس شدن محل تزریق که با گذراندن حوله مرطوب و نیمه گرم ( کمپرس گرم ) بهبود می یابد.

تأخیر در تزریق واکسن در زمان مناسب : اگر تزریق واکسن های چند نوبتی ( مانند واکسن پنج گانه و فلج اطفال ) به عللی مانند بیماری کودک یا مسافرت، در موقع خود انجام نگیرد و به تعویق بیفتد، بعداً در هر موقع می توان واکسن های عقب افتاده را تزریق کرد و واکسیناسیون کودک را ادامه داد و کامل کرد و احتیاج به از سر گرفتن واکسن نیست. سرماخوردگی خفیف کودک یا شل بودن مدفوع او مانعی برای تزریق واکسن و یا واکسن های عقب افتادۀ کودک نیست و می توان تزریق کرد.