بیماری فلج اطفال چیست؟ (واکسن فلج اطفال)| گهوارک

بیماری فلج اطفال چیست؟ (واکسن فلج اطفال)| گهوارک

0 دیدگاه 6 بهمن 1400 چاپ خبر بازدید: 2884
بیماری فلج اطفال، بیماری است ویروسی که اگر کودکی به آن مبتلا گردد دچار بیماری فلج اندام ها می شود و تا آخر عمر ممکن است دچار معلولیت گردد، اگر این ویروس مغز را مبتلا سازد، کودک دچار فلج تنفسی و منجر به فوت او می گردد.

بیماری فلج اطفال چیست؟(واکسن فلج اطفال)

واکسن فلج اطفال

بیماری فلج اطفال، بیماری است ویروسی که اگر کودکی به آن مبتلا گردد دچار بیماری فلج اندام ها می شود و تا آخر عمر ممکن است دچار معلولیت گردد، اگر این ویروس مغز را مبتلا سازد، کودک دچار فلج تنفسی و منجر به فوت او می گردد.

دو نوع واکسن فلج اطفال وجود دارد، یکی واکسن ویروس زندۀ ضعیف شده و دیگری واکسن کشته شده که هر دو در پیشگیری از بیماری فلج اطفال در کودکان مؤثر است. به علت مزایائی که نوع خوراکی واکسن دارد در کشور ما نوع خوراکی آن داده می شود.

خوشبختانه در ایران غیر از دادن واکسن، واکسیناسیون همگانی فلج اطفال نیز به کودکان کمتر از 5 سال در سال های اخیر اجرا شده است که در پیشگیری از بیماری فلج اطفال بسیار مؤثر و موفقیت آمیز بوده است به طوری که امید است این بیماری در کشور ما ریشه کن گردد.

دادن این واکسن شرایط خاصی ندارد و به کودک شیر مادرخوار یا غیر شیر مادرخوار می توان داد و لزومی ندارد که قبل یا بعد از واکسن به کودک شیر داده شود. اگر کودک بعد از خوردن واکسن فلج اطفال مختصری استفراغ کند، احتیاج به دادن مجدد واکسن نیست.

اگر به نوزاد در موقع تولد در زایشگاه یا بیمارستان به عللی واکسن فلج اطفال داده نشود، در اولین فرصت باید این کار صورت پذیرد. در بعضی از کشورها واکسن فلج اطفال کشته شده IPV در چهار نوبت دو ماهگی، چهار ماهگی، 6 تا 12 ماهگی و بالاخره در 4 تا 6 سالگی تزریق می شود.

  • جهت اطلاع از ساعت نوبت دهی به کانال ما بپیوندید