کمک به کودکان و خانواده های آنها | گهوارک

کمک به کودکان و خانواده های آنها | گهوارک

0 دیدگاه 14 بهمن 1400 چاپ خبر بازدید: 929
برای ارائه خدمات به کودکان و مراقبان آنها، متخصصان کودک باید تخصص بالینی خوشان، ارزش های خانواده و بهترین شواهد پژوهشی در انتخاب راهبردهایی جهت بهبود نتایج و عملکرد رشدی را یکپارچه کنند.

 

روش های مبتنی بر شواهد برای کمک به کودکان و خانواده های آنها

روش های مبتنی بر شواهد برای کمک به کودکان و خانواده های آنها

برای ارائه خدمات به کودکان و مراقبان آنها، متخصصان کودک باید تخصص بالینی خوشان، ارزش های خانواده و بهترین شواهد پژوهشی در انتخاب راهبردهایی جهت بهبود نتایج و عملکرد رشدی را یکپارچه کنند.

 

برنامه های کودک یا والدین : پیشگیری سطح اول

برنامۀ تعامل کن و بخوان تنها برنامۀ پیشگیری سطح اول است که به عنوان بخشی از این بررسی شناسایی شده و در این قسمت شرح داده شده است.

تعامل کن و بخوان

ویژگی های متمایز کننده

یکی از ویژگی های متمایز کنندۀ برنامه تعامل کن و بخوان ( ROR ) از دیگر برنامه ها، محیطی است که برنامه در آن اجرا می شود ( کودکستان ) و دیگری رویکرد جهانی برنامه است جهت حصول اطمینان از اینکه همه کودکان در طول سال های اولیه رشد خود از سواد خواندن و نوشتن بهره مند خواهند شد.

به طور معمول برنامۀ ROR در مطب متخصصان اطفال که کودکان را برای معاینۀ کلی به آنجا می برند اجرا می شود. سه بخش جداگانه برای برنامه ROR وجود دارد : 1) تشویق والدین به خواندن همراه با کودکان و آموزش والدین در مورد چگونگی انجام این کار، 2) ارائۀ یک کتاب متناسب با سن کودک به هریک از والدینی که کودک شش ماهه تا پنج ساله دارند و 3) ترتیبی اتخاذ شود تا در اتاق انتظار، وسایل ابتدایی خواندن و نوشتن فراهم باشد و افرادی حضور داشته باشند که به صورت داوطلبانه برای کودکان کتاب بخوانند.

زمینۀ نظری

برنامۀ تعامل کن و بخوان ( ROR ) از پژوهشی به وجود آمده که اهمیت قرار دادن کودک در شرایط سوادآموزی تا قبل از ورود رسمی کودک به مدرسه را نشان می دهد به علاوه، این برنامه به پژوهش هایی می پردازد که نشان می دهند دسترسی و شرکت دادن گروه های خاصی از خانواده ها ( از جمله خانواده های کم درآمد، اقلیت ها و غیربومی های انگلیسی زبان ) در شیوه های مداخله های اولیه دشوار است.

تمرکز

برنامه ROR بر افزایش قرار گرفتن کودکان در معرض مطالب چاپ شده و بهبود محیط سوادآموزی در خانه از طریق ارائه کتاب و آموزی والدین متمرکز است. این برنامه به طور خاص کودکانی را مد نظر دارد که احتمالاً در اوایل زندگی در محیط های آموزشی مناسبی قرار ندارند. کودکان بین 6 ماهگی تا 5 سالگی واجد شرایط شرکت در این برنامه هستند.

  • جهت اطلاع از ساعت نوبت دهی به کانال ما بپیوندید