در میان گذاشتن افکار و احساسات با کودک | گهوارک

در میان گذاشتن افکار و احساسات با کودک | گهوارک

0 دیدگاه 22 بهمن 1400 چاپ خبر بازدید: 738
وقت گذراندن با یکدیگر فقط برای انجام کار و فعالیت با همدیگر نیست، بلکه برای شناخت بهتر فرزندتان نیز هست. وقت شما با فرزندتان وقت می گذرانید، درمی یابید که حاصل طبیعی این کار اغلب اوقات یک گفتگوی خوب دربارۀ همه چیزهای مربوط به زندگی شماست.

 

در میان گذاشتن افکار و احساسات با کودک

در میان گذاشتن افکار و احساسات با کودک

وقت گذراندن با یکدیگر فقط برای انجام کار و فعالیت با همدیگر نیست، بلکه برای شناخت بهتر فرزندتان نیز هست. وقتی شما با فرزندتان وقت می گذرانید، درمی یابید که حاصل طبیعی این کار اغلب اوقات یک گفتگوی خوب دربارۀ همه چیزهای مربوط به زندگی شماست.

فیل بریگز استاد با سابقۀ تعلیم و تربیت در یک آموزشگاه کالیفرنیا عاشق استفاده هایی است که از بازی گلف با پسرش می برد. او می گوید " پسرم چندان اهل حرف زدن نبود، تا این که ما به طور منظم بازی گلف را شروع کردیم. " این پدر و پسر اغلب درباۀ بازی گلف حرف می زدند و همچنان که در زمین بازی راه می روند از حرکات مختلف بازی گلف می گویند؛

و خیلی زود به بحث دربارۀ سایر مسائل زندگی می رسند. وقتی والدین بدانند که چطور می شود توپ را در سبد بسکتبال انداخت یا فوتبال بازی کرد، یا اتومبیل را شست، یا حتی ظرف را شست، می توانند محیطی خلق کنند که کودک بتواند با پدر و مادرش دربارۀ مسائل مهم تر هم حرف بزند.

 

گفتگوی ثمربخش

اینجا جایی است که پدر می تواند دربارۀ گذشتۀ خودش چیزی بگوید و مثلاً از آشنایی خودش با مادر حرف بزند و درباره مسائل اخلاقی و معنوی با فرزندش بحث کند. این نوع گفتگوی " واقعی " عمیقاً روی کودک اثر می گذارد و او فکر می کند " پدرم به من اعتماد دارد. او دلسوز من است. پدرم مرا آدم مهمی می داند و دوستم دارد. "

وقتی مادر با دخترش برای خرید اولین عینک او یا لباس میهمانی مخصوصی می رود می تواند از ترس های خودش در دوران نوجوانی و نگرانی ای که در مورد ظاهرش داشت برای او حرف بزند. این گفتگو آنها را به هم نزدیک تر می کند و به دختر کمک می کند تا ارزش خودش را درک کند ( بر مبنای طاهر و قیافه استوار نیست ).

کودکان هرگز از گفتگوی ثمربخش با والدین و سایر بزرگسالان بی نیاز نمی شوند. در میان گذاشتن افکار و احساسات، بافت زندگی آینده را می سازد. آموختن برقراری ارتباط در این سطح به آنها کمک می کند تا در آینده روابط و نیز ازدواج موفقی داشته باشند.

این امر به آنها می آموزد که دوستی های سالم برقرار کنند و با همکارانشان ارتباط خوبی داشته باشند. این به آنها نشان می دهد که چگونه افکارشان را تجزیه و تحلیل کنند و آنها را به طرزی مثبت ابراز کنند که حاکی از احترام به عقاید دیگران باشد. این سرمشقی می شود تا بدون رفتار ناخوشایند بتوانند با دیگران مخالفت کنند.

کودکان شما بیش از آن که تصورش را بکنید از صحبت کردن با شما چیز یاد می گیرند، بنابراین حیاتی است که صرف نظر از سن آنها مدتی از وقت خود را به صحبت با آنها اختصاص بدهید. اگر شما صحبت هایتان فقط منحصر به اصلاح و تأدیب کودکتان باشد، ممکن است آنها هرگز ارزش گفتگوی مثبت و توجه متمرکز را درک نکنند. توجه منفی نمی تواند نیاز آنها به عشق را برطرف کند.

در مورد بچه های کوچکتر، یکی از بهترین مواقع برای شروع گفتگو وقت خواب است. آنها در این موقع بسیار دقت می کنند و توجه شان به شماست. شاید علت این امر سکوت و آرامش بیشتر در موقع خواب باشد یا شاید کودک می خواهد وقت خوابش را به تأخیر بیاندازد. علت این امر گفتگوی ثمربخش را آسان تر می کند.