لطف و زیبایی هدیه دادن به کودک | گهوارک

لطف و زیبایی هدیه دادن به کودک | گهوارک

0 دیدگاه 28 بهمن 1400 چاپ خبر بازدید: 1331
دادن و گرفتن هدیه به عنوان راهی برای ابراز عشق، یک پدیدۀ جهانی است. واژه انگلیسی هدیه از واژۀ یونانی کریس به معنی " لطف " می آید. هدیۀ واقعی پاداشِ خدمات ارائه شده نیست؛ بلکه ابراز عشق به آن شخص است و به صورت آزادانه و داوطلبانه اعطا می شود.

لطف و زیبایی هدیه دادن به کودک:

لطف و زیبایی هدیه دادن

دادن و گرفتن هدیه به عنوان راهی برای ابراز عشق، یک پدیدۀ جهانی است. واژه انگلیسی هدیه از واژۀ یونانی کریس به معنی " لطف " می آید. هدیۀ واقعی پاداشِ خدمات ارائه شده نیست؛ بلکه ابراز عشق به آن شخص است و به صورت آزادانه و داوطلبانه اعطا می شود.

در جامعۀ ما همۀ چیزهایی که داده می شود صادقانه نیست. خصوصاً در دنیای تجارت، بخش اعظم هدایا، پاداش داد و ستد با شرکت مشخصی است، یا رشوه ای است که به امید انجام کاری در آینده داده می شود. هدیه ای که داده می شود برای خیر و نیکی دریافت کننده نیست بلکه بیشتر راهی است برای تشکر از دریافت یک امتیاز مالی یا درخواست امتیازی در آینده.

همین خط تمایز را بین هدایای والدین باید ترسیم کرد. وقتی پدر یا مادری به کودکی که اتاقش را تمیز کرده هدیه می دهد، این هدیۀ حقیقی نیست بلکه پاداش خدمتی است که انجام شده است. وقتی والدین برایش بستنی قیفی می خرند، بستنی قیفی هدیه نیست بلکه رشوه ای برای تطمیع کودک و وادار کردن به رفتار دلخواه صورت گرفته است. شاید کودک کلمۀ جبران یا رشوه را نشناسد اما مفهوم آن را درک می کند.

گاهی والدینی که حقیقتاً قصد دارند یک هدیۀ واقعی به کودک بدهند چنانچه نیاز عمیق کودک به عشق را نادیده بگیرند پیام غلط ارسال می کنند. در واقع، کودکی که واقعاً محبتی حس نمی کند به راحتی ممکن است در مورد هدیه ای که گرفته دچار سوء تفاهم بشود و فکر کند آن هدیه بنابر شرط و شروطی داده شده است.

مادری که تحت فشار روحی شدید بود و با پسرش هم دعوا کرده بود، یک توپ بیسبال برای او خرید. او بعداً دید توپ در توالت است. " جیسون، توپ تو اینجا چه کار می کنه ؟ دوستش نداری ؟ " روز بعد او توپ را در سطل زباله دید. دوباره با پسرش حرف زد. اما پسرش فقط سرش را پایین انداخت و گفت " متأسفم. "

بعداً این مادر یاد گرفت که روی پُر کردن مخزن عشق پسرش تمرکز کند. به زودی تغییراتی مشاهده کرد. او پس از چند هفته یک چوب بیسبال برای پسرش خرید. این بار جیسون مادرش را در آغوش کشید و با لبخندی گفت " متشکرم مامان! "

جیسون نمونه ای از کودکان مطیع است که مخزن عاطفی شان خالی است. این کودکان به ندرت ناراحتی و رنج خود را نشان می دهند و علناً نیازهایشان را ابراز نمی کنند، بلکه به صورت غیر مستقیم احساسات شان را نشان می دهند. دور انداختن یا بی توجهی به هدایا نمونه ای قدیمی از رفتار کودکانی است که نیازمند پُر شدن مخزن عشق شان هستند.

  • جهت اطلاع از ساعت نوبت دهی به کانال ما بپیوندید