هدیه دادن نامناسب به کودک | گهوارک

هدیه دادن نامناسب به کودک | گهوارک

0 دیدگاه 30 بهمن 1400 چاپ خبر بازدید: 886
اغلب اوقات ما وسوسه می شویم به عنوان جایگزین صحبت به سایر زبان های عشق، کودکان مان را غرق هدیه کنیم. به دلایل متعدد، گاه والدین به جای این که واقعاً در زندگی فرزندشان حضور داشته باشند به هدیه دادن متوسل می شوند.

 هدیه دادن نامناسب به کودک

هدیه دادن نامناسب به کودک

مراقب باشید. اغلب اوقات ما وسوسه می شویم به عنوان جایگزین صحبت به سایر زبان های عشق، کودکان مان را غرق هدیه کنیم. به دلایل متعدد، گاه والدین به جای این که واقعاً در زندگی فرزندشان حضور داشته باشند به هدیه دادن متوسل می شوند. برای کسانی که در خانواده های معیوب زندگی می کنند ظاهراً هدیه دادن راحت تر از برقرار کردن ارتباط عاطفی است.

عده ای دیگر ممکن است وقت نداشته باشند، یا حوصله نداشته باشند، و یا ندانند که چگونه چیزی را که فرزندشان به آن نیاز دارند به آنها بدهند. آنها حقیقتاً فرزندان شان را دوست دارند اما ظاهراً نمی دانند که چگونه امنیت عاطفی آنها را تأمین کنند و به آنها احساس ارزشمند بودن ببخشند.

در جامعۀ پرشتاب و مرفه ما، با پدرانی که اغلب ساعاتِ بیداری فرزندان شان بیرون خانه اند و بیش از نیمی از مادران خارج از خانه کار می کنند، احساس گناه عظیمی در رابطه با وقت گذراندن با اعضای خانواده وجود دارد.

بسیاری از والدین برای جبران عدم ارتباط شخصی خود با فرزندان شان، بسیاری از والدین برای جبران عدم ارتباط شخصی خود با فرزندان شان، در خرید هدیه افراط می کنند. این والدین سعی می کنند از هدیه دادن به عنوان راه علاج همۀ معایب شیوۀ زندگی شان استفاده کنند.

سوء استفاده از هدیه دادن خصوصاً زمانی متداول است که کودکی پس از جدایی پدر و مادرش با والد سرپرست خود زندگی می کند. والد غیر سرپرست اغلب وسوسه می شود که کودک را غرق هدایا کند. که شاید ناشی از درد جدایی یا احساس گناه از ترک خانواده باشد.

وقتی این هدایا بیش  از حد گران قیمت بوده و درست انتخاب نشده باشند و برای رقابت با آنچه والد سرپرست عرضه می کند ارائه شوند، واقعاً شکلی از رشوه هستند که می خواهند عشق کودک را به این وسیله بخرد.

در عین حال ممکن است والد غیر سرپرست به طور ناخودآگاه سعی کند از این طریق دوباره نزد والد سرپرست برگردد. کودکانی که چنین هدایای نامناسبی دریافت می کنند سرانجام واقعیت را می بینند؛ اما در عین حال می فهمند که حداقل یکی از والدین، هدیه را جانشین عشق حقیقی می داند.

این امر می تواند کودک را مادی و سوء استفاده گر کند، زیرا او می آموزد که با استفادۀ نابجا از هدایا می تواند با احساسات دیگران بازی کند و رفتارشان را تحت کنترل درآورد.

  • جهت اطلاع از ساعت نوبت دهی به کانال ما بپیوندید