تغذیه با فنجان

تغذیه با فنجان

0 دیدگاه 15 آبان 1398 چاپ خبر بازدید: 3127
تغذیه با فنجان
تغذیه با فنجان بجای شیشه چه مزایایی دارد:
اگر جوشانیده مقدور نباشد تمیز کردن فنجان راحت تر است .
میکروبها نمی توانند درون آن تکثیر یابند چون مدت طولانی نمی توان آنرا این طرف و آن طرف برد و شیر را درون آن نگه داشت.

تغذیه با فنجان

 


تغذیه با فنجان بجای شیشه چه مزایایی دارد:
اگر جوشانیده مقدور نباشد تمیز کردن فنجان راحت تر است .
میکروبها نمی توانند درون آن تکثیر یابند چون مدت طولانی نمی توان آنرا این طرف و آن طرف برد و شیر را درون آن نگه داشت.
نمی توان آن را در دهان شیر خوار نهاد و او را رها کرد بلکه باید او را در بغل نگه داشت و نگاه کرد و تغذیه نمود.
با مکیدن پستان تداخل نکرده شبهه در مکیدن پستان ایجاد نمی کند.
مثل بطری مولد استرس و افزاینده مصرف اکسیژن نیست.
بی نیاز از سر شیشه و لذا عاری از آلودگی خواهد بود.
سوراخ ندارد که ریز یا درشت باشد یا مسدود شود.
اگر نوزاد برفک داشته باشد مثل سر شیشه نمی تواند در خلل و فرج فنجان عامل برفک نگهداری شود مسائل بعدی را که شیشه ایجاد می کند ایجاد نمی کند و مسائل مهم دیگر.
 تغذیه شیرخوار با فنجان چگونه است:
شیرخوار در حالت نشسته یا نیمه نشسته در آغوش مادر قرار بگیرد.
فنجان کوچک یا پیاله کوچک شیر را با لب شیرخوار تماس دهید و طوری آنرا نگهدارید که شیر با لب شیرخوار تماس پیدا کند. فنجان به نرمی با لب تحتانی تماس داشته ، لبه های فنجان به قسمت کناری لب بالایی تماس پیدا می کند.
شیرخوار هوشیار شده، دهان و چشمش را باز می کند و با زبان شروع به خوردن می کند. شیرخوار رسیده یا بزرگتر می مکد و کمی از آنرا نیز بیرون می ریزد.
شیر را در دهان شیرخوار نریزید.فنجان را در تماس با لبهای او قرار دهید و اجازه دهید خودش بخورد.
وقتی شیرخوار شیر کافی خورد با بستن دهان و قطع خوردن ، سیری خود را اعلام می کند. اگر مقدار محاسبه شده را در این وعده دریافت نکرد ، وعده بعد می خورد یا ممکن است لازم باشد که دفعات بیشتر داده شود.
مقدار مصرف یک شبانه روز را محاسبه کنید نه هر تغذیه را و تصمیم گیری بر پایه مصرف 24 ساعته باشد.