نگراني‌هاي تولد یک نوزاد

نگراني‌هاي تولد یک نوزاد

0 دیدگاه 21 آبان 1398 چاپ خبر بازدید: 2322
نگراني‌هاي تولد یک نوزاد
مسائلي که باعث ایجاد نگراني در پدر مي شود؟
پدر بر اين باور است كه بايد آنقدر قوي باشد كه بتواند خودش به تنهايي با همه اين مشكلات و نگرانيها دست و پنجه نرم كند.
همسر او، ديگر نمي تواند نيازهاي عاطفي، فيزيكي او را برآورده كند.

 نگراني‌هاي تولد یک نوزاد

 

 

مسائلي که باعث ایجاد نگراني در پدر مي شود؟

 • پدر بر اين باور است كه بايد آنقدر قوي باشد كه بتواند خودش به تنهايي با همه اين مشكلات و نگرانيها دست و پنجه نرم كند.

 • همسر او، ديگر نمي تواند نيازهاي عاطفي، فيزيكي او را برآورده كند.

 • اقوام يا دوستاني كه او بتواند نگرانيهايش را با آنها در ميان بگذارد، اندك هستند.

 • او اطلاع ندارد كه حاملگي، منشا اصلي نگرانيهايش است.

نگراني هاي پدر و راهكارها

 • با مردان ديگري كه در انتظار به دنيا آمدن كودک خود هستند يا به تازگي صاحب فرزند شده اند،بحث و گفتگو داشته باشید و با انها مشورت کنید.

 • با همسرتان در مورد نگراني هايتان صحبت كنيد؛ اين كار به شما دو نفر كمك مي كند تا احساس ارتباط و پيوند عميق تري داشته باشيد.

 • هنگامي كه همسر شما باردار است، درباره ارتباط شما با فرزند، او حرف آخر را مي زند. از او بخواهيد به شما اجازه دهد كه تا جايي كه امكان دارد، نقش فعالتري در دوران حاملگي ايفا كنيد.

 • پس از تولد كودک، سعي كنيد زماني را به طور اختصاصي با كودک خود سپري كنيد؛ فقط شما و كودكتان. اين كار را هر چه زودتر شروع كنيد، بهتر است.

نحوه برخورد مادر

 • وقتي ديگران به شما غر مي زنند يا از شما خرده میگیرند، با شوهرتان در اين باره صحبت كنيد و احساس خودتان را به او منتقل نماييد.

 • قبل از تولد نوزاد و در دوران حاملگي، به شوهرتان اجازه دهيد تا براي كودک آواز يا كتاب بخواند؛ اجازه دهيد شكم شما را لمس كرده و حركت كردن كودک را حس كند. پس از تولد نوزاد، اجازه دهيد كودک را لمس كند، در آغوش بگيرد و تا جايي كه امكان دارد با كودک ارتباط برقرار كند.

 • به صورت غيرمستقيم در مورد نگرانيهاي شوهرتان، با او صحبت كنيد. مثلا مي توانيد بگوييد: «جايي خوانده ام كه اكثر پدرهايي كه به تازگي صاحب فرزند شده اند، در مورد مسائل مالي بسيار نگران مي شوند؛ تو چطور؟»

 • پس از تولد نوزاد، زماني را هم به موارد خصوصي خود با شوهرتان اختصاص دهيد.

 • جهت اطلاع از ساعت نوبت دهی به کانال ما بپیوندید