This page needs JavaScript activated to work. نظام سلامت

تشخيص مشكلات شنوايي در سن هاي پايين

سه شنبه 14 آبان 1398 1248

تشخيص مشكلات شنوايي در سن هاي پايين
طبق آمارهای جهانی، از هر۱۰هزار کودک،۳کودک دچار افت شنوایی هستند که این آمار درمورد ایران هم صدق میکند.غربالگری شنوایی نوزادان بسیار مهم است زیرا اگر شنوایی نوزاد دچار اختلال شود، در بسیاری از عملکردهای بدن کودکان، اختلال ایجاد میشود.
بهترین زمان برای تشخیص شنوایی کودکان :
بهترین زمان برای تشخیص مشکلات شنوایی...

رفتارهای جالب در کودکان

چهارشنبه 26 تیر 1398 1082

گهوارک کودکان رفتار و عادات خاصی دارند که گاهی والدین از وجود آنها اظهار نگرانی می‌کنند اما دلیل خاصی برای آنها وجود ندارد و میان کودکان طبیعی است.