مقایسه محصولات

محصولات
قیمت
موجودیت

توضیحات

در مواقعی که شرایط شستشو با آب و مواد شوینده فراهم نمی باشد استفاده از دستمال های مرطوب گزینه بسیار مناسبی برای پاک کردن آلودگی ها می باشد.

نوع محصل

فیزیکی

امتیاز

0

حذف

>