مقایسه محصولات

محصولات
قیمت
500 تومان
موجودیت

توضیحات

سری دستمالهایی یونی با حجم مناسب ضمن اثر پاک کنندگی حاوی عصاره های گیاهی است و هرکدام به نوعی از پوست شما،مصرف کننده ی گرامی مراقبت می کند. این دستمالها به صورت ساشه ای در بسته بندی های 40 و 100 عددی موجود اسـت.در منـزل ، محل کـار ، رستوران ها ، مسافرت و اتومبیل قابل استفاده می باشد.

نوع محصل

فیزیکی

امتیاز

0

حذف