حامد گل محمدی
حامد گل محمدی
اطلاعات تماس پزشک
تخصص ها
  • جراح عمومی
تحصیلات / آکادمی
افتخارات و جوایز

  حامد گل محمدی

دریافت نوبت
جهت دریافت نوبت خواهشمند است یکی از مطب های زیر را انتخاب و سپس بر روی دکمه دریافت نوبت کلیک کنید
معرفی مطب ها
نام مطب تلفن آدرس
دکتر حامد گل محمدی ۴۶۲۲۱۰۰۵ درگز.بیمارستان‌امام‌خمینی
نوبت های امروز
ردیف بیمار زمان نوبت مطب
درباره من
گهوارک
نمایش بر روی نقشه