بهاره ایمانی
بهاره ایمانی
تخصص ها
  • متخصص اطفال
  • فلوشیپ تفذیه بالینی کودکان
تحصیلات / آکادمی
متخصص کودکان و نوزادان-فلوشیپ تغذیه بالینی کودکان از استرالیا
افتخارات و جوایز
تاسیس کلنیک تخصصی تغذیه کودکان برای اولین بار در شرق کشور
عضو هییت علمی برگزیده آموزشی در سال ۱۳۹۴
پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷
دارای بیش از دهها مقاله و تحقیق در مجلات معتبر دنیا

  بهاره ایمانی

دریافت نوبت
جهت دریافت نوبت خواهشمند است یکی از مطب های زیر را انتخاب و سپس بر روی دکمه دریافت نوبت کلیک کنید
معرفی مطب ها
نام مطب تلفن آدرس
کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا 05138414133 کلنیک ویژه بیمارستان امام رضا اتاق 18
نوبت های امروز
ردیف بیمار زمان نوبت مطب
درباره من
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-فلوشیپ تغذیه کودکان از استرالیا
(اولین فلوشیپ تغذیه کودکان در ایران)
عضو انجمن علمی تغذیه کودکان ایران
عضو انجمن علمی تغذیه آمریکا
مدرس کارگاههای تغذیه کشوری وزارت بهداشت
فارغ التحصیل پزشکی عمومی در سال ۱۳۷۸ از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بورد تخصصی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۸۴
گهوارک
نمایش بر روی نقشه