کیانوش اخوان رضایت
کیانوش اخوان رضایت
اطلاعات تماس پزشک
تخصص ها
  • متخصص اطفال
تحصیلات / آکادمی
افتخارات و جوایز

  کیانوش اخوان رضایت

دریافت نوبت
جهت دریافت نوبت خواهشمند است یکی از مطب های زیر را انتخاب و سپس بر روی دکمه دریافت نوبت کلیک کنید
معرفی مطب ها
نام مطب تلفن آدرس
ساختمان پزشکان هاشمیه 051388221267 مشهد ، بلوار هاشمیه ، نبش هاشمیه 26 ، ساختمان پزشکان هاشمیه ، واحد 33
نوبت های امروز
ردیف بیمار زمان نوبت مطب
درباره من
گهوارک
نمایش بر روی نقشه