واکسن های نوزاد

 

واکسن هایی نوزاد

نوزاد نارس شما به دلیل داشتن  مشکلاتی از نظر وزن و سلامتی، در معرض تهدید بیماری ها قرار دارد، بنابراین نوزادتان را در اولین فرصت واکسینه کنید. گاهی پزشک معالج در موارد معدودی واکسیناسیون نوزاد را به تعویق می اندازد، تا اینکه نوزاد شما به سن و وزن مشخصی برسد. ولی معمولا هنگام ترخیص و یا در زمان اولین ویزیت نوزاد (72-24 ساعت پس از ترخیص) واکسیناسیون بدو تولد صورت می گیرد.

 

واکسن هایی که به نوزاد شما تزریق و یا خورانده می شود عبارتند از:

واکسن هپاتیت ب: در صورت ابتلا شما به هپاتیت ب، این واکسن بلافاصله پس از تولد و حتی در حین بستری نوزاد شما در بخش مراقبت ویژه تزریق می شود. در غیر این صورت همراه با واکسن های دیگر در زمان ترخیص و یا در هنگام اولین ویزیت نوزاد تزریق می شود. از نظر دکتر احمد شاه فرهت در صورتی که وزن تولد نوزاد شما کمتر از 2 کیلو گرم باشد، این واکسن یک ماه بعد از نوبت اول نیز تزریق می شود و در غیر این صورت نوبت بعدی طبق جدول واکسیناسیون تزریق می شود (یعنی به فاصله دو ماه بعد از نوبت اول). بدین ترتیب نوزادان کمتر از 2 کیلو گرم، یک نوبت واکسن هپایتیت بیشتر از سایر نوزادان دریافت می کنند.

واکسن فلج اطفال: دکتر فرهت میگوید این واکسن بصورت قطره خوراکی بوده و در زمان ترخیص و یا در زمان اولین ویزیت نوزاد داده می شود و نوبت های بعدی را  طبق جدول واکسیناسیون در مرکز بهداشت محل خود دریافت خواهد کرد.

واکسن ب ث ژ: این واکسن برای پیشگیری از بیماری سل است و بر بازوی نوزاد تزریق خواهد شد. زمان تزریق مشابه واکسن های قبلی است و نوبت بعدی ندارد.

توجه: واکسن های بدو تولد نوزاد در بیمارستانی که متولد شده است تزریق خواهد شد و برای دریافت واکسن های نوبت بعدی باید نوزاد را به نزدیکترین مرکز بهداشت محل زندگی خود ببرید.