This page needs JavaScript activated to work. گهوارک
تعداد ۱۵۰۰ پرسش توسط برترین متخصصان پاسخ داده شده است. چنانچه پرسشی دارید می توانید در سریعترین زمان پاسخ آن را دیافت کنید ثبت پرسش جدید
یاسین و یسنا هوشمندیان
1398/08/11 07:23
بیماری
پاسخ از: احمدشاه فرهت

اگر اسهال شده است معمولا ۵ تا ٧ روز طول کشیده و سپس بهبود میابد ولی اگر اسهال نشده بفرمایید استفراغ بدنبال سرفه بوده یا نه ؟ اگر بدنبال سرفه باشد بدلیل ترشحات حلق بوده و مشکلی ندارد ولی اگر بدون سرفه بوده باید علت استفراغ بررسی شود در ضمن میزان تب هم مهم است بفرمایید چقدر تب دارد