سوال دیگه اینکه آموکسی ۲۵۰ استفاده میکرده شما فرمودین چون شروع کردین تا هفت روز بدین الان دو نوبته نخورده دوباره ادامه بدم یا قطع کنم
آرمان عبدالهی دیدگاه: 0 بازدید: 109 1398/08/23 18:01
پاسخ از: دکتر احمدشاه فرهت
اگر ۵ روز استفاده کرده دیگر نیازی نمیباشد ولی اگر کمتر از ۵روز خورده بهتر است تا ٧ روز کامل بدهید