سلام، ببخشید دخترم ۱۸ ماهشه،تقریبا ۹ماهه که انگشت شست خودشو میخوره، البته در طول روز کمتر،بیشتر وقتی میخواهد بخوابد و درطول شب در خواب ، نگرانم که دهان و فک او تغییر شکل بدهد، چه کار کنم؟ احساس میکنم کمی هم دندانهای جلویش دارد تغییر شکل میدهد
ممنونم
زهرا دیدگاه: 0 بازدید: 105 1399/01/18 16:05
پاسخ از: دکتر احمدشاه فرهت
جواب ارسال گرديد