سلام آقای دکتر ۵ تیر از زابل اومدیم مطبتون وبزیت کردین دخترمو افت mgداشت که ازمایش نوشتین و منیزیمش ۱/۳شده بود فرمودین پودر بیولکترا رو هر سه روز نصف کنم و بعداز ۴۸ ساعت آزمایش بگیرم سه روز ی بسته دادیم و سه روز بعد نصف بسته تا چهارشنبه شد ما روز پنجشنبه چوت دخترم یکم بی حال بود آزمایش گرفتیم منیزیمش ۲/۳شده بود وامروز بعداز ۴۸ ساعت که دوباره منیزیمشو چک کردیم۰/۸شده حالا چیکار کنیم؟
گیسو کشته گر دیدگاه: 0 بازدید: 67 1399/04/14 14:57
پاسخ از: دکتر
>