باسلام و خسته نباشید
در ۲۷ روزگی پسرم خدمتتون رسیدم به خاطر زرد بودن و اینکه خیلی زور میزنه
آزمایش فرستادین که جواب آزمایش واستون مینویسم
از ۲روزگی زرد شد که در بیمارستان درمان شد و با جواب آزمایش ۱۰ مرخص شد دوباره زرد شد و در ۵تا ۷ روزگی داخل دستگاه بود
گروه خونی مادر o+
نوزادA+
وزن تولد ۳/۴۰۰
وزن الان ۴/۵۰۰
الان در یک ماهگی جواب آزمایش که گرفتم واستون مینویسم
به نظرتون دارو لازم؟؟؟
G6PD sufficient
Total bilirubin 6
Direct bilirubin. 0.1
Coombs. Negative
T4. 10.65
TSH. 4.63
زهرا عادلپور دیدگاه: 0 بازدید: 64 1399/04/16 02:17
پاسخ از: دکتر
>