وقت به خیر جناب دکتر، پسر من 6 ماهه است و علاقه زیادی به کارتن دارد، آیا تماشای تلویزیون برای ایشان مجاز است؟ چند دقیقه/ساعت در روز؟
پارسا شایسته دیدگاه: 0 بازدید: 98 1399/05/07 18:45
پاسخ از: دکتر
>