باسلام، حدودسه ماه پیش دختریکماه و نیمه ام رابه مطب شماآوردم وشما بخاطرکندی رشدنامه بستری دادیدوعلت رادربرگه اف تی تی نوشته بودید، دخترم دربخش گوارش بستری شدوتاسه روز ازوزن3080به3300رسیدوحال عمومی اش نیزخوب شد، اماباتجویز شیرخشک مونوژن دخترم اسهال واستفراغ شدیدی گرفت که شروع به کم کردن وزن کرد وبه شدت کم آب شد، به مدت دوهفته بستری بودانواع آزمایشات ازش گرفته شد، سونو، آزمایش خون، تست عرق همگی خوب بود، بعدازترخیص دوباره اسهال شدو بعدازسه روز دوباره بستری شد بمدت یکهفته، دوباره ترخیص شد و بعدازسه روز کم شدوبازبرای بارسوم بستری شد اینبار کونولوسکوپی وآندوسکوپی کردن وگفتن آلرژی شدیدداره والتهاب روده وروده هاش پرز نداره، قرص پریمزانول دادن و شیرخشک نئوکیت با اُآراس، کروئن هم دادن سی دونه قبل شیرخوردن، الان دوماهه که مرخص شده ازبیمارستان اماوزن گیریش بسیارضعیفه، دکترگفت بدنش خالی کرده زمان میبره، از۴ماهگی فرنی باشیرخشک رودادم بهش وقرارشده سوپ شروع کنم، خیلی مدفوع چربی داره، موندم چرا وزن نمیگیره، ممنون میشم راهنمایی کنید
درضمن خودم رژیم لبنیات دارم، دخترم رفلاکس شدید داره
زهراسادات ملک جعفریان دیدگاه: 0 بازدید: 27 1399/06/17 18:35
پاسخ از: دکتر
آخرین مطالب
>