سلام. پسرم شش ماهش هست با وزن 8700در چهارماه در مدفوعش خون دیدم و آزمایش عفونت نشون دادو سفکسیم مصرف کرد و در 5ماهگی باز خون دیدم و آزمایش عفونت نشون داد کوتریموکسازول استفاده کرد و الان در 6ماهگی دوباره خون دیدم. و آزمایش بردم که wbc=8_10و rbc=2_3هست که دکتری گفتن آلرژی باید تست رست بدین. که من حتی یک ماه رژیم لبنیات گاوی و مواد حساسیت زا گرفتم باز هم خون دیدم. لطف کنید منو راهنمایی کنید، نتونستم ازتون وقت بگیرم به نظر شما حساسیت هست یا عفونت؟
ملیحه لحاظی دیدگاه: 0 بازدید: 29 1399/07/02 17:29
پاسخ از: دکتر
>