ببخشید آقای دکتر، دیشب دختر شش ماهمون از روی کالسکه افتاد و سرش به زمین خورد، مقداری گریه کرد و بعدش آروم شد،چطور میتونیم بفهمیم که مشکلی برای سر و مغزش پیش نیامده است؟
شایان ذکر است که خداروشکر حالت تهوع یا بی حالیی هم بهش دست نداد و بعد چند دقیقه دوباره به بازی کردن و خندیدن ادامه داد، فقط خودمون کمی نگران آینده هستیم
مبینا شریفی دیدگاه: 0 بازدید: 22 1399/12/04 12:36
پاسخ از: دکتر
>