سوال کاربر گهوارک 8

سلام. خسته نباشید.پسرمو آوردم پیشتون تب می‌کرد همراه با سرفه. گفتید سینه پهلو کرده. آموکسی سیلین دادین با کتوتیفن و سالبودیک. و تا شنبه تبش قطع میشه. تبش قطع شد حال روحیشم خوبه ولی سرفه ادامه داره و آبی بینی سبز رنگ داره.دارو هاش تموم شده. آموکسی بخرم دوباره بهش بدم؟ یا کافیه؟ ضمنا آموکسی سلین دل درد میشه چیکار کنم؟
مهدیس و مهیار دهنوی دیدگاه: 1 بازدید: 915 1398/08/13 20:27
پاسخ از: دکتر احمدشاه فرهت
سلام اگر انتی بیوتیک را برای ٧ روز استفاده کرده و تب قطع شده و حال عمومی بهبود پیدا کرده وفقط سرفه باقی مانده نیازی به تجدید دارو نمیباشد و سرفه ها تا ٢ هفته ممکنست باقی بماند اگر بعد ٢ هفته بهبودی نداشت بررسی مجدد شود
گهوارک

سوال کاربر گهوارک 8

مهدیس و مهدیار دهنوی

 

سلام. خسته نباشید.پسرمو آوردم پیشتون تب می‌کرد همراه با سرفه. گفتید سینه پهلو کرده. آموکسی سیلین دادین با کتوتیفن و سالبودیک. و تا شنبه تبش قطع میشه. تبش قطع شد حال روحیشم خوبه ولی سرفه ادامه داره و آبی بینی سبز رنگ داره.دارو هاش تموم شده. آموکسی بخرم دوباره بهش بدم؟ یا کافیه؟ ضمنا آموکسی سلین دل درد میشه چیکار کنم؟

 

پاسخ از: دکتر احمدشاه فرهت

سلام اگر انتی بیوتیک را برای ٧ روز استفاده کرده و تب قطع شده و حال عمومی بهبود پیدا کرده و فقط سرفه باقی مانده نیازی به تجدید دارو نمی‌باشد و سرفه ها تا ٢ هفته ممکن است باقی بماند اگر بعد ٢ هفته بهبودی نداشت بررسی مجدد شود.