بهداشت پستان مصرف دارو در زمان شيردهي

نحوه ی گرفتن آروغ بعد از شیردهی و بهداشت پستان

25 اردیبهشت 1400 762

بهتر است پس از هر بار شيردهي يك قطره از شير خود را روي نوك پستان باقي بگذاريد تا در معرض هوا خشك شود؛ از سينه­ بندهاي نخي و آزاد استفاده كنيد. با مشاهده نقاط سفيدرنگ همراه با درد و سوزش در نوك يا هاله پستان و يا در دهان شيرخوار، به مراكز درماني مراجعه كنيد.

>