تولد٬نوزاد٬ارتباط٬پوست٬سلامت٬عاطفه٬مادر٬شیر٬لحظه تولد٬
فواید هم اتاقی مادر و نوزاد

فواید هم اتاقی مادر و نوزاد

• برقراري رابطه قوي عاطفي ميان آنها.
• شيردهي به موقع بر طبق ميل و خواست نوزاد.
• عدم استرس و نگراني مادر به دليل آگاه بودن از وضعيت نوزاد.
• اطمينان از عدم تغذيه نوزاد با شير خشك.

لحظه تولد ( تماس پوست با پوست در اتاق زایمان )

لحظه تولد ( تماس پوست با پوست در اتاق زایمان )

آغاز برقراری پیوند عاطفی مادر و نوزاد در لحظه اول، بلافاصله پس از زایمان زمانی صورت می‌گیرد که تماس پوست با پوست بین مادر و نوزاد ایجاد گردد. در زایمان¬های طبیعی بلافاصله بعد از خروج نوزاد، نوزاد را به صورت دمر روی شکم مادر قرار می¬دهند تا به صورت غریزی سینه‌های مادر را پیدا کند.در مادرانی هم که سزارین شده¬اند می¬توان نوزاد را از کنار بدن مادر به مادر چسبانده و به سمت سینه¬های مادر هدایت کرد.