قروشگاه اینترنتی کالای کودک و نوزاد

غذای نامناسب برای دوره شیرخوارگی | گهوارک

غذای نامناسب برای دوره شیرخوارگی | گهوارک

بهتر است برای شروع تغذیه کمکی، ابتدا سبزی ها، میوه ها و برنج را آغاز نمائید و سپس کودک را برای مواد پروتئینی آشنا کنید. اگر غذاهای مختلف را جداگانه به او بدهید در صورت ایجاد آلرژی یا حساسیت، عامل آن را به راحتی شناسایی خواهید کرد.