نوزاد ٬سلامت ٬گهوارک ٬شیردهی ٬اولین ٬مادر ٬پزشکی

اولین تغذیه نوزاد با شیر مادر

اولین تغذیه نوزاد با شیر مادر

بهتر است اولین تغذيه نوزاد در اتاق زايمان انجام شود و در مادراني كه تحت عمل سزارين قرار مي‌گيرند شيردهي بايد به محض به هوش آمدن مادر انجام شود. شيردهي بايد در عرض 1 ساعت پس از تولد آغاز شود، زيرا عليرغم آنكه در آن زمان شير كمي وجود دارد ولي اين كار كمك مي كند تا تغذيه و ارتباط نزديك مادر و كودك پايه ريزي شود.