گریه٬نوزاد٬اولین٬سلامت٬تب٬کولیک٬رفلکس٬فرزند٬مادر٬تولد٬اول زندگی

اولین گریه نوزاد

اولین گریه نوزاد

اولین تنفس نوزاد به صورت گریه می‌باشد. گریه کردن نوزاد نشانۀ این است که مجاری تنفسی او سالم است و می‌تواند به راحتی نفس بکشد. بعضی از نوزادان کمی دیرتر شروع به نفس کشیدن می‌کنند.