امروز چه لباسی می خواهی بپوشی

نکات مهم برای لباس پوشاندن در کودکان | گهوارک

نکات مهم برای لباس پوشاندن در کودکان | گهوارک

برخی از خانواده‌ها اغلب با کودک خود در بحث لباس پوشیدن دچار مشکل هستند که این مشکلات معمولاً به بحث استقلال طلبی کودک و تلاش برای یافتن حق انتخاب در انجام امور مربوط به خود اوست.