اولین کمپوت ها و پوره ها باید بسیار رقیق باشند

رفتارهای مختلف کودک در خانه | گهوارک

2 مرداد 1400 339

با آغاز چهار ماهگی کودک نه تنها تماشای حرکات آویزها دست هایش و یا شکار جمجمه‌اش را دوست دارد، بلکه از دیدن تصویر خود در آیینه، ارتباط و لبخند به مخاطبین و مشاهده زندگی خانوادگی لذت می‌برد.

>