بزهکاری نوجوانان سر به فلک کشیده

پرخاشگری نوجوانان | گهوارک

پرخاشگری نوجوانان | گهوارک

نوجوانانی که اسلحه حمل می‌کنند پانزده برابر بیشتر احتمال دارد کوکایین مصرف کنند و احتمال این که مشروب بخورند و ماريجوانا بکشند بیشتر است. در دیدگاه نوین موجود در خصوص خشونت و بزهکاری، این دو مقوله را یک مشکل رشدی می‌دانند که از همان سال های نخست به زندگی آغاز می‌شود

  • جهت اطلاع از ساعت نوبت دهی به کانال ما بپیوندید