بهداشت دهان و دندان در کودکان

سلامت دهان و دندان در کودکان | گهوارک

سلامت دهان و دندان در کودکان | گهوارک

سلامت دهان و دندان در کودکان:
یکی از موضوعاتی که در سلامت کودک معمولا مورد‌غفلت واقع می‌شود، سلامت دهان و دندان است و این در‌حالی است که ریشه بسیاری از مشکلات دهان و دندان در دوران کودکی است.
مراقبت و حفظ سلامت دندان و لثه در کودکی سبب رشد مناسب لثه می‌شود و فاصله مناسب و مورد‌نیاز برای رشد دندان‌ها...